Eigen verantwoordelijkheid


Natuurlijk is er ook nog iets te zeggen over de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de gechannelde informatie. Daar ligt een zeer belangrijk aandachtspunt namelijk; hoe je daar in gaat staan. Het is belangrijk te weten dat je zelf verantwoordelijk bent voor de wijze waarop je omgaat met privé-channelingen en de informatie via gechannelde teksten; geschreven of gesproken.

Ik of een ander, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop jezelf zaken, woorden, zinnen, enzovoort binnen laat komen en interpreteert. En hoe je daar dan vervolgens weer mee omgaat. Zinvol is het om bij onduidelijkheid er over te praten met iemand die weet waar je het over hebt, zodat je meer duidelijkheid gaat krijgen.

Wees bedacht op het feit dat abstracte teksten gemakkelijk geïnterpreteerd kunnen worden vanuit de gemoedsstemming die je op dat moment hebt. Daarom is het belangrijk om teksten en cd's te herlezen/herbeluisteren op verschillende momenten en ook in verschillende gemoedsstemmingen. Kijk maar eens hoe een zin dan binnen komt in vergelijking met een vorige keer.

Lees en ervaar je de gechannelde tekst vanuit het diepere gevoel, vanuit het dieper-Weten, dan ervaar je de ware betekenis van die informatie onafhankelijk van de gemoedsstemming waarin je bent. Kun je de betekenis niet ervaren, zelfs al zit je in het dieper-Weten, dan is groei in inzicht nodig om op een gegeven moment de nieuwe informatie wel te kunnen ervaren.

Daarom kom je vaak in verwerkingsprocessen terecht en door middel van gebeurtenissen in je leven bemerk je zelf dat je dan bijvoorbeeld opeens delen tekst wel begrijpt of kunt plaatsen die je een tijd geleden niets zeiden. Hier vanuit zul je ervaren dat het kunnen interpreteren van gechannelde informatie ook afhankelijk is van je 'Staat van Zijn' (waar sta je in je bewustzijnsgroei) en waar je op dit moment staat in je groeiproces.

Onder alle omstandigheden ben je zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je met de ontvangen gechannelde informatie omgaat. Je kunt mij of een ander daar niet aansprakelijk voor stellen.


              Hartelijke groeten,
                            Anna van der Vaart.