Totstandkoming


Deze website is tot stand gekomen met medewerking van:

Sander van Weenen: Website-technicus en technische ondersteuning.

Met veel enthousiasme heeft Sander mijn website een nieuw technisch 'jasje' gegeven. Zijn inzet was groot en zijn kennis van zaken eveneens.
Een open en ontvankelijke houding in overlegsituaties, maakte dat de samenwerking een zeer prettig verlopend creatief proces is geweest. Mijn ideeen en vormgeving wist hij secuur te plaatsen in de website, wat ik technisch gezien, zelf niet had gekunt. Aangezien ik nogal precies ben in dit soort dingen, ging er soms ook wat extra tijd zitten in aanpassingen. Het maakte Sander niet uit of ik iets toch nog wilde veranderen of niet, hij werkte er graag aan mee!
Dit alles heeft de samenwerking aan het vernieuwen van mijn website een zonnige en kleurrijke glans gegeven.
Zijn hulp en inzet was van grote waarde voor het ontstaan van deze website.
Heel veel dank hiervoor !


Thil van Kempen: Redigeerwerk van de teksten.

Vol vertrouwen in haar zorgvuldige redigeerwerk heb ik Thil gevraagd of zij ook mijn websiteteksten wilde redigeren. Thil heeft namelijk ook mijn boek “Je eigen Levensplan” geredigeerd en de grote zorgvuldigheid die zij daaraan ten grondslag heeft gelegd, gaf blijk van veel plezier, liefde en waardering voor het redigeerwerk. Ik ben heel dankbaar dat zij ook nu de teksten voor mijn website heeft geredigeerd. Heel veel dank hiervoor !


Anna van der Vaart: Tekst, vormgeving en fotografie.

Het Lichtwerk verwoorden ten aanzien van hoe mijn Begeleiders zaken bedoelen, is een vorm van liefdevolle communicatie. Naast de gewone concrete zaken die moeten worden geregeld en gemaakt voor mijn cursussen en workshops, is het daarnaast juist diep innerlijk luisteren naar de bedoelingen van het Hoge Licht om daarvanuit een goede werkvorm te laten ontstaan. Zowel inhoudelijk als qua werkvorm. Vanuit liefde voor mijn werk heb ik dit zo goed mogelijk getracht te doen, om mijn bijdrage te geven aan de verspreiding van Licht op Aarde. In de website heb ik de layout, de vormgeving, van een site zo gemaakt dat het de sfeer van de cursus, workshop zo goed mogelijk weergeeft. De technische mogelijkheden hebben dit heel sterk verrijkt. Door middel van fotografie heb ik een creatieve ondersteuning willen geven aan het onderwerp waar het op de pagina om gaat.
Veel leesplezier toegewenst !


De Meesters van het Witte Licht.

Nu ook een onmisbare grote dankbetuiging aan de Meesters van het Witte Licht voor de dagelijkse samenwerking die wij hebben.
Ik zal Hen eeuwig dankbaar zijn om te mogen leven in deze sterke samenwerking en om elke dag van Hun Licht en Liefde zoveel te leren en zoveel te kunnen doorgeven.
Mijn dankbaarheid is en blijft intens groot.


Hans.

Tevens ook een groot dankwoord aan mijn echtgenoot Hans, die mij altijd nabij staat met allerlei hand- en spandiensten wanneer het nodig is.
Niets is hem te veel; altijd staat hij klaar. Ook heel veel dankbaarheid voor jou, mijn lief!


Dankbaar ben ik voor jullie bijdrage aan het tot stand komen van mijn website.
Heel veel dank !

Een stralende Lichtgroet !
                                   Anna.