Het Kosmische Kloppende Hart
en uw eigen kloppende hartsymboliek


Voorinformatie
Je kan deelnemen aan de cursus "Het Kosmische Kloppende Hart" als je de tweejarige cursus "Bewust innerlijk groeien" hebt gedaan.


Inhoud cursus
In deze cursus wordt er gewerkt met het Kosmische Kloppende Hart en je eigen innerlijke kloppende hartsymboliek vanuit je hartchakra.
Met de vele verschillende manifestaties van Lichttrillingen met hun eigen werkingskracht en werkingsgebied vanuit de Kosmische Bron, gaan wij werken in deze cursus. Wij stellen ons in verbinding met het Kosmische Kloppende Hart en Het Kosmische Hart staat symbool voor de Kosmische Bron. Het staat symbool voor de Grote Geneeskrachtige Hoge Bron van het leven. Deze Universele Bron is pure Liefde.

Trillingen van Licht en Liefde.

"De Universele Bron is pure Liefde. Deze pure Liefde-energie draagt een hoge mate aan verscheidenheid in trillingen van Licht en Liefde in zich. Licht en Liefde zijn in feite hetzelfde; Licht is Liefde en Liefde is licht.".

Deze pure Liefde-energie draagt een hoge mate aan verscheidenheid in trillingen van Licht en Liefde in zich. Licht en Liefde zijn in feite hetzelfde; Licht is Liefde en Liefde is licht. Er zijn echter vele manifestaties mogelijk vanuit de vele, vele lichttrillingen die er zijn. Elke Lichttrilling heeft zijn eigen trillingsgetal en het trillingsgetal bepaalt de werkingskracht en het bepaalt zijn werkingsgebied.

De vele verschillende energietrillingen vanuit de Kosmische Bron, welke Liefde-energieën zijn, hebben dus alle hun eigen kwaliteit, hun eigen werkingskracht en hun eigen werkingsgebied. Het is aan de Hoge Intelligentie van de Kosmische Bron wat er kan gebeuren.Geneeskracht vanuit de Hoge Bron

In deze cursus gaat het om het kunnen ontvangen van de Geneeskracht vanuit de Hoge Bron. Door je bewust te verbinden met het Kosmische Kloppende Hart, stel je je open voor de Geneeskracht die kan worden gegeven vanuit de Hoge Bron. De Geneeskracht kan op veel verschillende manieren werken. Zij kan een directe heling van een klacht geven. Zij kan heling geven door middel van inzicht; het inzicht heelt dan bijvoorbeeld een emotionele blokkade. En zo zijn er veel en heel verschillende voorbeelden te geven. Heling gebeurt op de kracht van de Liefdetrillingen vanuit de Kosmische Bron.

Belangrijk is om te weten dat jij jezelf van binnenuit openstelt om in de beschikbare ruimte te kunnen komen waar veel Geneeskrachtige energieën zijn.
Het ontmoeten van deze ruimte en het vanuit overgave de Geneeskrachtige werking volledig geven aan de Wijsheid van de Kosmos, zijn de innerlijke leerhoudingen die dan van je worden gevraagd.

De Lichttrillingen vanuit de Kosmische Bron werken door middel van het bestaan van Kosmische Wetten. Dit zijn de Kosmische Wetten van Liefde. Deze Wetten vanuit de Kosmische Bron zorgen er voor dat een Lichttrilling in werking kan komen als er een ontvangstbodem is bij de lerende ziel, of als er een opening in het bewustzijn is gekomen bij de lerende ziel om iets nieuws te kunnen ontvangen.

Vanuit de Hoge Kosmische Bron kan er nooit schade aan je systeem worden gegeven. De Wetmatigheden zijn beschermend van aard en werken vanuit een zeer Hoge Intelligentie die ver voorbij het menselijke bevattingsvermogen gaat. Je bent altijd beschermd als je je verbindt met de Licht- en Liefdetrillingen vanuit het Kosmische Kloppende Hart.

De Geneeskrachtige healingenergieën vanuit de Bron werken vanuit Hun eigen Hoge Intelligentie. Als mens kun je deze energieën niet bewerken of beïnvloeden in hun werkingskracht. Je kunt je wel openstellen voor de wisselwerking die er kan zijn. En je kunt bewust de Wijsheid van de Kosmos haar werking laten geven om haar vervolgens zelf te kunnen ontvangen; diep van binnenuit te ontvangen. Je kunt jezelf vanuit een integere en zuivere intentie openstellen voor de samenwerking met de Kosmische Kloppende Hartsymboliek.

Deze cursus wil de Geneeskrachtige energieën vanuit de Hoge Bron hun werkingen laten geven. Via de weg van overgave en het openstellen voor de samenwerking met het Kosmische Kloppende Hart, stel je jezelf in verbinding met de Hogere Healingenergieën. Door deze Hogere Healingenergie te ontvangen en toe te staan in je innerlijke leven, nodig je de Geneeskrachtige werking uit haar Licht, Liefde en Healing te geven.


Werkwijze

De werkwijze van deze cursus is in volledige overgave te zijn aan wat de Kosmische Bron ter plekke wil en kan geven. Er wordt geen theorie behandeld en ook niet vooraf gegeven. Ter plekke op de bijeenkomsten zelf, wordt door het Licht de bijeenkomst ingevuld. Ik heb alleen van te voren het grote kader gemaakt.

Het grote kader is:Meer achtergrondinformatie over het Kosmische Kloppende Hart is te lezen in twee channelingen die ik heb ontvangen over dit thema.
Hieronder zijn de twee channelingen geplaatst.


Channeling: "De werking van het Kosmische Kloppende Hart"


Het Kosmische Kloppende Hart is een aanwezigheid die er continu is. Het Kosmische Kloppende Hart draagt velerlei stralingen in zich die hun specifieke werkingen aan u geven in de vorm van:

Het Kosmische Kloppende Hart heeft een bepaalde lijn der opwekking; het haalt iets in u naar voren wat mag worden geheeld.

Blauw raam

Een van de vele stralingen van het Kosmische Kloppende Hart haalt een specifiek deel in uzelf naar voren om te worden geheeld. Daarom kunt u alles wat u aan verdriet, krenking, trauma, en/of blokkade in u heeft, in dit sterk werkende Kosmische Hart neerleggen en in stroming laten zijn en in wisselwerking laten zijn met de stralingen van dit Kosmische Kloppende Hart.

Het Kosmische Kloppende Hart wil u verwarmen en tegelijkertijd verbinden met een gegeven dat in groei kan worden geplaatst. De werking van de straling van het Kosmische Kloppende Hart kan dan versterkt worden gegeven. Hierdoor kan uw pijn ter plekke een versmelting ondergaan terwijl de lering wordt opgenomen en u uw leerroute duidelijker ziet. Tevens kunt u zich op die momenten dieper openen vanuit uw innerlijk bereik, waardoor u in dit diepere bereik uw eigen zegeningen kunt voelen.

De zegening is te voelen in de vorm van:

Hierdoor kan een 'innerlijke deur' in het hartchakra open gaan voor verdere groei, dan ook waarlijk verder open gaan. De helende en voedende energie van het Kosmische Kloppende Hart is transparante energie. Het Kosmische Kloppende Hart heeft verschillende kwaliteiten. Onder andere heeft het Kosmische Kloppende Hart de werking dat het die lichtstraling laat stromen die dat aanraakt wat op dat moment in opening kan worden gebracht in uw groeiproces en wat in uw eigen geest en zielsverwerkingen ook een dieper inzicht geeft.

De Lichttrillingen van het Kosmische Kloppende Hart geven een dieper bereik wanneer de innerlijke openheid in uw hartchakra aanwezig is. Een dieper bereik in uw pijn kan dan worden aangegaan. Het diepere bereik in de pijn gaat als een soort 'medicijn' werken dat het genezende effect in het loslaten van de oorzaak van de pijn ook waarlijk kan geven.

De diepere kosmische werking van het Kosmische Hart levert een energie die:

Deze `zielstrilling-in-werking' zorgt ervoor dat een bepaald verdriet dat wordt aangeraakt, door deze aanraking in vervoering komt. Dan is het niet erg om die pijn te voelen. Dan is het zelfs de zielewens om de pijn in de diepte aan te gaan, omdat daarvanuit een diepere oorzaak wordt gehoord en gevoeld. En die oorzaak kan dan worden geheeld. Hierdoor zal innerlijke inkeer alleen maar een wens zijn.

Deze diepe en zuivere zielewens is dan de sleutel tot die ene deur die kan worden geopend in het hartchakra. Het hartchakra ontvangt de diepe zielewens en kan deze omzetten tot een opening in het hartchakra om naar een dieper innerlijk bereik te kunnen gaan. Alleen wanneer deze zuivere zielewens wordt gedragen, als echt een zuivere wens, kan die ene deur worden geopend.

Innerlijke openheid.

"De Lichttrillingen van het Kosmische Kloppende Hart geven een dieper bereik wanneer de innerlijke openheid in uw hartchakra aanwezig is. Een dieper bereik in uw pijn kan dan worden aangegaan.".

Dit alles geeft een diepere opening naar een dieper bereik in het Kosmische Kloppende Hart. Deze diepere opening naar een dieper bereik gaat via het hartchakra. Een innerlijke deur in het hartchakra dient te worden geopend om tot een dieper bereik te kunnen komen. De zuivere zielewens om tot een diepere groei te willen komen, is de sleutel tot deze innerlijke deur in het hartchakra. Zonder deze sleutel is de opening in het hartchakra niet te maken en is er geen doorgang naar een dieper bereik. De wens dient een zuivere zielewens te zijn.

Weet wanneer de intentie in u aanwezig is om deze kracht vanuit het Kosmische Kloppende Hart toe te laten in uzelf, dat er daardoor al een bepaalde verwerking wordt opgelegd vanuit de Hoge Orde van het Bestaan. Niet vanuit dwang of plicht, maar vanuit een gewenstheid. Vanuit een diep gekoesterde wens, waardoor het innerlijk licht opnieuw kan worden aangeraakt vanuit trouw zijn aan uzelf; trouw zijn aan uw eigen zieleweg en aan uw eigen verdrietverwerkingen. Hierdoor is de sleutelhantering voor die ene innerlijke deur een waarlijk gegeven.

Hoe dieper het hartchakra kan worden geraakt, hoe dieper het in zijn kern kan worden ontsluierd en daarvanuit zijn helingswerkingen kan aangaan. Hoe dieper u vanuit uw hartchakra de verbinding kan maken met het Kosmische Kloppende Hart, hoe meer de samenwerking kan worden gevoeld. Hierdoor zult u ervaren dat loslaten niet alleen meer hoeft te gaan door de pijn in de diepte te moeten voelen en verwerken voordat u kunt loslaten, maar dat u gaat bemerken dat u in de diepte van de pijn de warmte van het Kosmische Kloppende Hart voelt die als een warme waas om de pijn heen komt te liggen en ter plekke ook de pijn al kan transformeren. Er is dan een verzachting in de pijnverwerking.


Loslaten draagt meestal pijn in zich. Een gedragen loslaten draagt tegelijkertijd vervoering in zich. Hoe meer dit innerlijk in uw bereik kan stromen, hoe meer het Kosmische Kloppende Hart zijn Onvoorwaardelijke Liefde steeds meer in volwaardigheid kan laten stromen.

Oranje gele bloem

Het Kosmische Kloppende Hart verwarmt uw hartchakra. Het Kosmische Kloppende Hart wil u laten ervaren dat waar en hoe diep u ook bent in uw groeiprocessen, dat de omringende energie van het Kosmische Kloppende Hart continu zijn voeding, zijn zorg en zijn waarborg geeft aan alles wat u moet meemaken op zielsniveau. Hoe meer de Kosmische Harttrilling in werking kan worden geplaatst, hoe dieper de samenwerking wordt ervaren in de kracht en in het concrete.

Het Kosmische Kloppende Hart is alom aanwezig.
Het Kosmische Kloppende Hart klopt voor u, altijd en waar u ook bent.
Het Kosmische Kloppende Hart voedt u, altijd en waar u ook bent.
Het Kosmische Kloppende Hart draagt u en brengt u tegelijkertijd in transformatieprocessen,
om steeds dieper uw eigen licht te kunnen herkennen en daarvanuit uw pad verder te kunnen gaan.


Het Kosmische Hart is een voedend deel in toevoegende waarde.
Het Kosmische Hart is er om u te dragen.
Het Kosmische Hart is voortdurend in Liefdegevendheid in en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde.

De diepere waarde van het Kosmische Hart is de ongekende waarde van de Onvoorwaardelijke Liefde. De diepere waarde is het beschikbaar zijn van de specifieke werkingen van specifieke delen vanuit het Hoge Bewustzijn. De specifieke delen die altijd die ene specifieke straling in werking zet die op dat moment op die ene specifieke emotietrilling of zieletrilling kan gaan inwerken, die in zijn licht aangeraakt wil en kan worden om te kunnen groeien en helen.

De mate van ontsluiting in uw hartchakra is door uzelf te versterken:

Daardoor kunnen de stralingen van het Kosmische Kloppende Hart al sterker in werking treden. Hoe zuiverder u dit van binnenuit kan wensen, hoe dieper u kan worden gevoed door het Kosmische Kloppende Hart.

Het Kosmische Kloppende Hart werkt niet op commando van uw lage ego. Hij werkt alleen op het werkelijk aanwezig zijn van een zuivere wens en een zuivere intentie van uzelf.

Hoe meer uw hartchakra de Onvoorwaardelijke Liefde van het Kosmische Hart kan opnemen, hoe meer uw hartchakra kan zorgen voor de verspreiding van deze Onvoorwaardelijke Liefde. Hoe dieper hierdoor ook angsten die in andere chakra's liggen kunnen worden aangeraakt. Deze angsten worden dan vervolgens ook in trilling gezet naar loslaten toe.

Verdieping in de Onvoorwaardelijke Liefde.

"Het Kosmische Hart heeft alleen maar Liefde. Vele verschillende trillingen van Liefde. Het Kosmische Hart wil u brengen naar een verdieping in de Onvoorwaardelijke Liefde waar de mens de trillingen nog maar nauwelijks van kent.".

De voeding van de Onvoorwaardelijke Liefde is heel erg nodig. Zij zorgt voor een bepaald basisbereik.
Zij zorgt ervoor dat:

Hierdoor gaat uw innerlijke stem een rechtvaardigheid voelen in de diepte van zijn eigenheid en kan daar dan ook voor gaan staan. Op dat moment is er een nieuwe kracht in uzelf geboren.

Het Kosmische Kloppende Hart werkt door middel van wetmatigheid. Deze wetmatigheid werkt aansluitend op:

De innerlijke lijn is de lijn van de verbinding.
De innerlijke zegen is een steeds meer open durven staan voor de werkingen van deze energieën en het willen opnemen.
De innerlijke weg is alleen maar toewijding.
De kracht van verwoording is de werking toestaan.
De kracht van verwerking is steeds meer verdriet kunnen en durven loslaten.
De kracht van vervoering is een mate van onderdompeling kunnen meemaken.

Zuivering is wat dan gaat plaatsvinden.
Zuivering van oud leed.
Zuivering van oude informatie die soms als dogma's kunnen zijn.
Zuivering van die gegevens die u vasthouden in negativiteit.
Zuivering van allerlei zaken die bovenop kernachtigheden liggen ten aanzien van onverwerkte emoties.

Ontvang het gegeven en laat er doorwerkingen zijn.
Geef en ontvang en laat de opening van uzelf afkomstig zijn.
De verbinding is aanwezig, de openheid kan steeds dieper.

De lijn is aanwezig.
Doch de werking van deze lijn kan door middel van het bewuste besef van de werkingen van het Kosmische Kloppende Hart, in versterking worden gebracht.

De kracht van de verandering is dan uw deel.
De kracht van de inkeer zal dan gaan spreken.
De kracht van vervoering wil u leren steeds meer innerlijk te kunnen loslaten.

Het Kosmische Hart heeft alleen maar Liefde.
Vele verschillende trillingen van Liefde.
Het Kosmische Hart wil u brengen naar een verdieping in de Onvoorwaardelijke Liefde waar de mens de trillingen nog maar nauwelijks van kent.

Geef uw hart het Licht van het Kosmische Kloppende Hart.
Geef uw hart de verbinding met dit kosmische gegeven.
Laat het Kosmische Kloppende Hart doorklinken in uw bewustzijn.
Het Kosmische Kloppende Hart omringt u altijd.

Het Kosmische Kloppende Hart;
het zij u gegeven.

Gegroet vanuit de Geest bent u".Channeling: "Het Kosmische Kloppende Hart en transformatie van incarnatie-angst"


Hoe dieper het besef, dat het Hogere en uzelf één zijn, bij u innerlijk kan stromen, hoe meer dit besef ook in het basischakra kan binnenstromen.
Hierdoor kunnen basisangsten in heling komen en hun uitwerkingen geven. Daardoor kunnen de Universele Waarden meer in het eigen innerlijke besef van het hartchakra, van het keelchakra en van het kruinchakra komen.

Op het moment dat het kruinchakra dieper het Witte Licht kan ontvangen en de voeding daarvan kan opnemen, zult u zelf ervaren hoe belangrijk het is dat het kruinchakra openstaat voor deze wisselwerking; het opnemen van Witte energie en het opnemen van de voeding daarvan. Door het openstaan voor deze Witte energie en voor de wisselwerking, kan het Kosmische Kloppende Hart namelijk zijn Universele Waarden steeds meer en dieper laten binnenkomen.

Het kruinchakra heeft hierin een belangrijke functie; het is de toegangspoort. Het is de toegangspoort om de Lichtende voeding zo sterk naar uw bewustzijn te brengen dat u daarvanuit de éénstroming kent. Het één zijn met het Hogere. Als het kruinchakra een vernauwing kent, een te kleine opening heeft of een blokkade in zich draagt, dan dient hierin eerst een loslaten te worden gecreëerd. Deze loslatendheid kunt u stimuleren door constant te denken aan het Kosmische Kloppende Hart en door uw hartchakra in verbinding te visualiseren met het grote Kosmische Kloppende Hart. En ook door deze verbinding als een 'bloedsomloop' te visualiseren, waarin de kosmische voeding stroomt vanuit het Kosmische Kloppende Hart naar uw eigen kloppende hart en weer terug.

Dit kunt u doen door een symbool te visualiseren van de grote Kosmische Bron als grote Kosmische Zon met uw hartchakra als de kleine kosmische zon. Of door een groot Kosmische Kloppende Hart met uw eigen kleine kloppende hart te visualiseren. De 'bloedsomloop' symboliek is dan de stromende energie van beide bronnen naar elkaar toe, onafgebroken, als een voortdurende stroom energie, in éénstroming, en in een onafgebroken wisselwerking met elkaar.

Energiewarmte als beleving naar één adem met het Kosmische Begrip. De warmte van de energie van het Kosmische Kloppende Hart doet meer dan alleen voeding geven. Zij brengt u ook naar nieuwe waarden. Zij brengt u ook naar Universele Waarden. Deze waarden zijn dan geen theoretische begrippen, maar deze Universele Waarden stromen dan door u heen als een beleving. Een beleving die de verbinding in u zo sterk laat zijn dat het als het ware één adem is; één adem met het Kosmische Begrip. Hierdoor voelt u geen afgescheidenheid meer, maar een eenheidsgevoel met het Universum en met alles om u heen.

Op het moment dat dit gevoel dieper in u wordt aangeraakt en het u een aansturing geeft waarin u krijgt geleerd hoe deze aanraking te hanteren, krijgt u in het dagelijkse leven steeds meer een beleving van het Groter Besef. Het Groter Besef komt dan meer uw gevoel binnen. En dit Groter Besef hebt u nodig om meer in uw eigen kern te kunnen komen. Vanuit uw kern en in het éénzijn gevoel met het Kosmische Kloppende Hart, zult u bemerken dat er erg veel heling mogelijk is In deze helingsmogelijkheden gaat u uzelf ook dieper ontmoeten. U gaat uw spiegelbeeld ontmoeten.

Spiegelbeeld en essentie van pijn begrijpen

Binnen de kaders van uw spiegelbeeld zult u tot herontdekking komen dat er steeds meer zaken in de diepten van uw gevoel meespelen. Zaken zowel vanuit het hier en nu, als vanuit vorige levens. Het Kosmische Kloppende Hart geeft hierin dieptewerkingen. Deze dieptewerkingen zorgen ervoor dat de essentie van de pijn kan worden begrepen. Niet alles hoeft tot in details te worden geweten, zeker niet ten aanzien van oude levens, maar de essentie van de pijn dient te worden begrepen.

Hoe meer de essentie van de pijn in het Kosmische Kloppende Hart kan worden gelegd, hoe meer verbinding weer kan worden gevoeld met het Kosmische Hart (de Kosmische Zon) en uzelf als dat kleine hart (die kleine zon). Hierdoor gaat u een bepaalde stroming van warmte ervaren. Deze warmte gaat stromen in uw gehele wervelkolom. En juist deze warmte gaat stromen naar uw basis toe, naar die kleine kosmische zon in uw bekken. Op het moment dat de warmte in uw bekken stroomt, zult u bemerken dat er Licht stroomt. Op het moment dat het Licht zijn doorbraak gaat geven in uw bekken, is bij u een leerdeel geraakt.
Een leerdeel dat volledig getransformeerd gaat worden.

Lerende deel in volwasdom gekomen

Op dat moment is het lerende deel van uw ziel een volwassen deel geworden; op het moment dat het Licht is doorgebroken en de pijn volledig is getransformeerd. Het deel dat de volwasdom heeft bereikt, kent dan geen pijn meer. Op deze transformatie gaat het kruinchakra reageren. Het kruinchakra kent dan meer licht in samenwerking met het Grote Geheel. U gaat dieper zien en herkennen waarom u bepaalde pijnen hebt moeten ervaren. Het Kosmische Kloppende Hart zal u een dieptebereik hierin geven. Een dieptebereik in het voelen en in uw eigen overstijgende manier van denken.

En juist die overstijgende manier van denken gaat die samenwerkende 'bloedsomloop' versterken. Deze 'bloedsomloop' gaat uw basisangsten in een opruimingsgezindheid brengen. Er ontstaat een behoefte aan steeds meer willen loslaten. En vanuit een diepere aanraking in uw eigen groei, gaat u steeds meer een gevoel van verbondenheid en een gevoel van dieptebestemming ervaren. Vanuit deze dieptebestemming kan het Kosmische Kloppende Hart in zijn functie weer worden aangesterkt. Dit is een wisselwerking in wat kan worden gegeven en in wat kan worden opgenomen.

Dat betekent ook:

Roze wittte bloem

Op het moment dat u een vraag hebt en dat u een antwoord nodig hebt; leg deze in het centrum van het Kosmische Kloppende Hart. Dan voelt u de aanwezige voeding al gaan stromen. Dan kunt u vanuit uw bewuste denken de aanzet van de Kosmische voeding versterken. Op het moment dat u deze zaken aanzet, in de kracht van uw denken, dan gaat het Kosmische Kloppende Hart sterker zijn openingen tonen. Zijn stroming wordt sterker. Zijn voeding wordt dieper. Alles wat hoort bij uw uitwerkende thema's komt dan ook meer naar voren en u kunt hier dan bewust mee aan de slag.

Het Kosmische Kloppende Hart geeft zijn warme omhulling en laat u in warmte leren. Soms ook letterlijke fysieke warmte; dat u het even extra warm krijgt. Het is de kracht van die 'bloedsomloop' die dan sterker en krachtiger is, die dan door u heen stroomt. Het laat hierin de kracht van de Zonne-energie meer in zijn totaliteit uitwerken. Hierdoor wordt er in de diepte van uw onderbewuste meer vertrouwen gestimuleerd. Dat vertrouwen kent dan maar één passie en dat is één worden met het Kosmische Kloppende Hart.

Deze groei geeft ook beproeving en loslaten van angsten.
Deze groei geeft ook beproevingen. Een diepte-beproeving om een grotere stap te kunnen gaan maken. Wanneer het kruinchakra namelijk wat verder opengaat, zal daar altijd mee samengaan dat het basischakra angst moet loslaten of gaat loslaten.

Het zijn veelal twee angsten die dan dienen te worden losgelaten;

Deze twee angsten komen extra naar voren wanneer het kruinchakra groter wordt en het basischakra nog basisangsten kent. Deze angsten dienen dan juist ook te worden verwerkt. Deze angsten kennen tegelijkertijd ook grote basisinzichten om u innerlijk naar een 'Grote Deur' te kunnen laten gaan. U ontmoet die inzichten door alleen maar goed te voelen wat de angsten u laten weten, door alleen maar goed te ervaren wat die angst u laat ervaren.
Door alleen maar oog in oog te staan met die angst.

Nieuw Gezicht

Op het moment dat u bemerkt van aangezicht tot aangezicht naar uw angst te kunnen kijken, zal er een sluier verdwijnen. En achter deze sluier ligt een nieuw Gezicht. Dit nieuwe Gezicht kent dan niet meer de beproeving; het kent de bevrijding. Die bevrijding is niet een deel dat u niet kent, het is een deel dat u al heel lang in u draagt, maar dat in de diepte steeds onbereikbaar is gebleven. Daarom kon dit deel de kracht van de vertaling ook niet geven.
Het nieuwe Gezicht zal de vertaling wel kunnen geven en het nieuwe Gezicht zal een nieuwe start voor u zijn.

Dat nieuwe Gezicht:

Eenheid voelen.

"Op het moment dat een vraag en antwoord tegelijkertijd tot u komen; dan hebt u de ontsluiting al gemaakt. De ontsluiting naar een dieper Weten waar u feitelijk naar op zoek was. En de ontsluiting van het dragende Weten dat altijd al bij u aanwezig was.".

Als het Eenheidsgevoel eenmaal volledig om u heen stroomt als een bloedsomloop zonder begin en zonder einde, als een onlosmakend samenwerkend Geheel, dan zult u ervaren daarbij geen angst meer te kennen:

Op het moment dat een vraag en antwoord tegelijkertijd tot u komen, dan hebt u de ontsluiting al gemaakt. De ontsluiting naar een dieper Weten waar u feitelijk naar op zoek was. En de ontsluiting van het dragende Weten dat altijd al bij u aanwezig was. Door in dit proces dieper de essentie te kunnen voelen, zal het Eenheidsaspect ook dieper tot u kunnen komen.

Het Eenheidsaspect zal altijd aansluitend zijn bij het Kosmische Kloppende Hart. Het Eenheidsaspect laat dan ook helende energieën komen. Deze helingsenergieën zijn in hun dieptewerkingen in uw basis zo definitief dat u daarmee nooit terug kunt vallen op het oude niveau. In dit proces zult u steeds meer de Eenheid voelen.
Al bent u alleen; de Eenheidservaringen zullen sterker zijn. Al kent u geen antwoord op uw vraag; binnen het niet-wetende zijn, zult u toch de eendracht daarin kennen. De eendracht binnen uzelf van de kleine zon binnen de gedragenheid van die Grote Zon.

De Eenheid zal altijd de sleutel voor u vormen om niet bang te hoeven zijn, geen vrees te kennen, maar altijd door te gaan. En dieper binnen de kaders van uw eigen geest te kunnen komen op een wijze waarin u steeds meer overzicht zult ervaren. Dat overzicht hebt u nodig om steeds weer een nieuwe traptrede te kunnen betreden. De trede van uw eigen evolutietrap. De trede die weer meer en meer uw eigen bewustzijn laat schonen. En die daarvanuit dieper een groter deel van uw bewustzijn kan laten binnenkomen, op een wijze dat het kruinchakra zijn eigen regulerende systeem zo in een verfijning kan versterken dat u daarin weer die Eenheid ervaart.

De Eenheid zal u:

Hier vanuit gaat de kracht van de heling door naar allerlei verschillende niveaus om zijn uitwerking te geven. Hierdoor zal de kracht van het verleden minder vat op u hebben. Vanuit allerlei beïnvloedingen vanuit uw menselijke denken, zou u namelijk gemakkelijk overgeleverd zijn aan de kracht van het verleden. Nu zult u dieper verbonden zijn met loslatingen en met de betekenis van inzichten. Een dieper besef stroomt hierin en dit dieper besef tilt u op in uw afstemming.

De diepere werkingen van healing trekken de kracht van het Kosmische Kloppende Hart weer aan.
Hier vanuit wordt het Kosmische Kloppende Hart uitgenodigd ook weer dieper in stroming te kunnen gaan.
De wisselwerkingen zijn hierin altijd aanwezig.

Gegroet vanuit de Geest, bent u."


Praktische informatie:

Het Kosmische Hart bestaat uit een startgroep en uit een doorgaande groep. Het eerste jaar is de startgroep die bestaat uit 3 bijeenkomsten per jaar. De doorgaande groep bestaat ook uit 3 bijeenkomsten per jaar. De doorgaande groep bijeenkomsten gaan voor onbepaalde tijd door en je bepaald uiteraard zelf hoelang je wilt deelnemen. Deelname aan het Kosmische Hart kan als je de tweejarige cursus "Bewust innerlijk groeien" hebt gedaan.


 • Eerste jaar: Startgroep- 2025
 • Rotterdam:
 • Bijeenkomsten: 3x per jaar - op maandagmiddag
 • Data: 27 januari, 12 mei, 22 september.
 • Duur: 2,5 uur per bijeenkomst
 • Tijd: 13.30 - 16.00 uur.
 • Kosten: €270,00 euro inclusief BTW.
 • Met betaling kun je wachten totdat je de nota hebt ontvangen.

 • Doorgaande groep-2025
 • Rotterdam:
 • Bijeenkomsten: 3x per jaar - maandagmiddag
 • Data: 3 februari, 26 mei, 6 oktober.
 • Duur: 2,5 uur per bijeenkomst
 • Tijd: 13.30 - 16.00 uur.
 • Kosten: € 270,00 inclusief BTW.
 • Met betaling kun je wachten totdat je de nota hebt ontvangen.
 • Wel digitale opnames, vanaf 2025:

  Vanaf 2025 worden er nu ook bij deze cursus digitale opnames gemaakt!
  Voorheen werden er geen digitale opnames gemaakt voor het healingswerk.
  De Meesters hebben recent aangegeven dat naast de diepgaande healingen er nu ook extra aandacht wordt gegeven aan begrip en begripsvorming.
  Dit betekent dat er naast de healingen er meer zal worden verteld over het een en ander om het begrip sterker te voeden.
  De Meesters gaven aan dat er in de voorliggende tijd meer behoefte is vanuit de mens aan begrip, het dieper begrijpen, waardoor Lichtenergieën weer dieper kunnen indalen en doorwerken.
  Voor een groeiende begripsvorming is herbeluisteren nu juist extra belangrijk om te kunnen onthouden wat er is gezegd, en om de informatie bij herbeluisteren weer goed te kunnen invoelen.
  Vandaar dat nu ook deze bijeenkomsten digitaal worden opgenomen.

  Rotterdam:

  Locatie Rotterdam: de Fonteinkerk, Terbregselaan 3 - 3055 TE – Rotterdam

  Inschrijfgeld:

  Aanmelden

  Voorwaarden

  Routebeschrijving


  Graag tot ziens in 2025!

                Hartelijke groeten,
                              Anna van der Vaart