Cursus "Bewust innerlijk groeien" 2024

Deel 2 "Integratie van groei"


Voorinformatie:
Je kan deelnemen aan de cursus "Integratie van groei" als je eerst de cursus "Intensief groeien" hebt gedaan.
"Intensief groeien" is een belangrijke cursus om mee te beginnen.
Lees de reden hiervan bij de inleiding van de cursus "Intensief groeien" waar de uitleg uitgebreid staat beschreven.

De cursus "Integratie van groei" bestaat ook uit 8 bijeenkomsten.
De bijeenkomsten zijn 1x per maand, van januari tot en met november, maar niet in juni, juli en augustus.
Het is een besloten groep van minimaal 10 deelnemers.

Programma

Elke bijeenkomst bestaat uit een inzicht deel en een zelfhealing deel. Het inzicht deel, de channeling, vindt voor de pauze plaats en het zelfhealing deel, de Hartchakra-zelfhealing met behulp van de Gouden Lotus, vindt na de pauze plaats.

De thema’s die worden behandeld, zijn belangrijke stappen om tot integratie te kunnen komen. Ze te leren kennen en hanteren, opent de weg naar dieper begrijpen en naar groter inzicht. Alleen wanneer de energie van begrijpen, van inzicht en van geleerd hebben, kan stromen, zal er integratie van het geleerde plaatsvinden. De volgorde van de thema’s hebben een logische opbouw in het leren groeien en in het begrijpen van de werkingen van energieën.

Theorie

Ook in de cursus "Integratie van groei" wordt er gewerkt met mijn boek: 'Bewust innerlijk groeien' en nu met deel 2 van dit boek. Door deze theoretische informatie van te voren (het liefst) een aantal keren te lezen, verbind je je al goed met de materie die in de bijeenkomst op energieniveau behandeld gaat worden. Je bent dan voorbereid en je zult daardoor vanuit een ander gevoel de bijeenkomst ingaan en meemaken. Er is al meer begrip voor het één en ander gestimuleerd door de theorie.

Lichtwerk tijdens de bijeenkomsten door het Licht en de Meesters gegeven

Tijdens de bijeenkomsten wordt de channeling over het thema afgestemd gegeven op de deelnemers. Er wordt dan ter plekke extra aandacht gegeven aan de vragen:

De Hartchakra-zelfhealing met behulp van de Gouden Lotus, is een healingmethode die jouw leert om zelfstandig je eigen pijn, emoties, blokkades te kunnen healen. Dit gebeurt door middel van de Gouden Lotus energie in te zetten, en in een later moment komt het inzetten van de innerlijke Christus Energie er bij.

De zelfhealing wordt ter plekke geleerd en toegepast. Het belang van zelfhealing is om jouw eigen groei te stimuleren in innerlijke onafhankelijkheid en innerlijke zelfstandigheid. Je bent niet afhankelijk van anderen om jezelf te kunnen healen als je steeds bewuster met jouw eigen innerlijke vermogens van Liefde en Licht om kunt gaan. Dit wil niet zeggen dat je geen hulp en medezorg van een ander mag ontvangen. Dat mag uiteraard wel ! En kan zeer nuttig en (erg) belangrijk zijn, maar je bent er niet altijd afhankelijk van. Leren jouw zelfhealende vermogen aan te spreken, maakt je sterker in jouw eigen Lichtkracht.

Programma overzicht

Eerste bijeenkomst

 1. Start met muziek en verbinding maken met de Kosmische Bron en jouw innerlijke Stilte Bron.
 2. Inzicht deel met Channeling thema: “Het belang van integratie”.
  • Hoe leeft en werkt dit thema bij de deelnemers.
  • Waar liggen de leerpunten en knelpunten bij de deelnemers.
 3. Pauze
 4. Zelfhealing deel voorbereiding:
  • Channeling over het belang van zelfhealing en waar op te letten.
  • Voorbereidende houding met betrekking tot de hartchakra-zelfhealing wordt besproken.
  • Contact maken met jouw hartchakra en de Gouden Lotus.
  • Contact maken met jouw hartchakra en de innerlijke Christus energie.
 5. Afronding met muziek en afrondende visualisatie.
 6. Afsluiting met uitwisselen een op een; ter verrijking en ter gronding.
Het belang van integratie.

"Hoe meer u zich bewust kunt afstemmen op de te leren lessen, hoe dieper u dan daarvanuit uw eigen bewustzijn kunt indalen. Hoe meer u bewust uw bewustszijnslagen kunt indalen, hoe meer zelfbeschikkingsrecht u daarmee verkrijgt".

Tweede bijeenkomst

 1. Start met muziek en verbinding maken met de Kosmische Bron en jouw innerlijke Stilte Bron.
 2. Inzicht deel met Channeling thema: “Tot acceptatie komen van jouw eigen Levensplan”.
  • Hoe leeft en werkt dit thema bij de deelnemers.
  • Waar liggen de leerpunten en knelpunten bij de deelnemers.
 3. Pauze
 4. Zelfhealing deel: Hartchakra-zelfhealing, met behulp van de Gouden Lotus.
  1. Algemene hartchakra-zelfhealing op thema: “Tot acceptatie komen van jouw eigen Levensplan”.
  2. Specifieke hartchakra-zelfhealing op de chakra’s: 1,2,3,5.
  3. Afrondend zelfhealing deel: De innerlijke Christus energie aanspreken en inzetten.
 5. Stilte meditatie vanuit jouw innerlijke Stilte Bron, en daarin: oude energie loslaten, healingenergie ontvangen, met vernieuwende energie verbinden. Dus: loslaten, ontvangen, opnieuw verbinden.
 6. Afronding met muziek en afrondende visualisatie.
 7. Afsluiting met uitwisselen een op een; ter verrijking en ter gronding.
Tot acceptatie komen van je eigen Levensplan.

"Acceptatie van uw eigen Levensplan is een belangrijk element om tot innerlijke vrede te kunnen komen. Zonder acceptatie is er geen verbinding te maken met uw Levensplan en kan er ook niet vanuit het Levensplan geleefd en gewerkt worden".

Derde bijeenkomst

 1. Start met muziek en verbinding maken met de Kosmische Bron en jouw innerlijke Stilte Bron.
 2. Inzicht deel met Channeling thema: “Healing toestaan in jouw leven”.
  • Hoe leeft en werkt dit thema bij de deelnemers.
  • Waar liggen de leerpunten en de knelpunten bij de deelnemers.
 3. Pauze.
 4. Zelfhealing deel: Hartchakra-zelfhealing, met behulp van de Gouden Lotus.
  1. Algemene hartchakra-zelfhealing op thema: “Healing toestaan in jouw leven”.
  2. Specifieke hartchakra-zelfhealing op de chakra’s: 1,2,3,6.
  3. Afrondend zelfhealing deel: De innerlijke Christus energie aanspreken en inzetten.
 5. Stilte meditatie vanuit jouw innerlijke Stilte Bron, en daarin: oude energie loslaten, healingenergie ontvangen, met vernieuwende energie verbinden. Dus: loslaten, ontvangen, opnieuw verbinden.
 6. Afronding met muziek en afrondende visualisatie.
 7. Afsluiting met uitwisselen een op een; ter verrijking en ter gronding.
Healing toestaan in je leven.

"Ben bewust van de kwaliteit van healing en integratie. Ben bewust van het activeren van uw lichtkracht in uzelf want dat is het hoogste doel van healing en integratie, dat het uw innerlijke licht activeert. Dat uw innerlijke licht meer naar buiten kan komen, meer kan gaan stralen en daarvanuit u uw Zijn meer kan laten zijn, meer kan laten zien, en meer kan laten doorstromen in allerlei zaken".

Vierde bijeenkomst

 1. Start met muziek en verbinding maken met de Kosmische Bron en jouw innerlijke Stilte Bron.
 2. Inzicht deel met Channeling thema: “Jezelf waarderen, de ander waarderen, jouw leerlessen waarderen”.
  • Hoe leeft en werkt dit thema bij de deelnemers.
  • Waar liggen de leerpunten en knelpunten bij de deelnemers.
 3. Pauze
 4. Zelfhealing deel: Hartchakra-zelfhealing, met behulp van de Gouden Lotus.
  1. Algemene hartchakra-zelfhealing op het thema: “Jezelf waarderen, de ander waarderen, jouw leerlessen waarderen”.
  2. Specifieke hartchakra-zelfhealing op alle chakra’s:
   1. bestaansrecht
   2. eigenwaarde in eigen gevoelswereld
   3. indentiteitsbeleving in positieve kracht
   4. onvoorwaardelijke liefde voor jezelf voelen voor jouw medemens, voor de wereld.
   5. expressie durven geven aan jouw eigen waarden
   6. inzicht in jouw ziele-licht
   7. inzicht in het hogere doel van jouw leven.
  3. Afrondend zelfhealing deel: De innerlijke Christus energie aanspreken en inzetten.
 5. Stilte meditatie vanuit jouw innerlijke Stilte Bron, en daarin: oude energie loslaten, healingenergie ontvangen, met vernieuwende energie verbinden. Dus: loslaten, ontvangen, opnieuw verbinden.
 6. Afronding met muziek en afrondende visualisatie.
 7. Afsluiting met uitwisselen een op een; ter verrijking en ter gronding.
Jezelf waarderen, de ander waarderen, je leerlessen waarderen.

"De leerles ‘leren in waardering te kunnen zijn’, is voor elk mens van belang. Er zijn nog steeds heersende ideeën die vertellen dat het waarderen van zichzelf niet goed zou zijn. Dat dit zou betekenen dat iemand naast zijn schoenen loopt en niet bescheiden genoeg in het leven zou staan".

Vijfde bijeenkomst

 1. Start met muziek en verbinding maken met de Kosmische Bron en jouw innerlijke Stilte Bron.
 2. Inzicht deel met Channeling thema: “Verzoening aanspreken”.
  • Hoe leeft en werkt dit thema bij de deelnemers.
  • Waar liggen de leerpunten en de knelpunten bij de deelnemers.
 3. Pauze
 4. Zelfhealing deel: Hartchakra-zelfhealing, met behulp van de Gouden Lotus.
  1. Algemene hartchakra-zelfhealing op het thema: “Verzoening aanspreken”.
  2. Specifieke hartchakra-zelfhealing op de chakra’s: Allemaal. Grote healing vanuit het hartchakra die naar alle chakra’s wordt geleid. Het hartchakra is het grote centrale chakra waar de healing aan wordt gegeven en waarvanuit ook healing wordt gegeven aan alle andere chakra’s. Liefde is wat er wordt gegeven. Liefde is wat er stroomt.
  3. Afrondend zelfhealing deel: De innerlijke Christus energie aanspreken en inzetten.
 5. Stilte meditatie vanuit jouw innerlijke Stilte Bron, en daarin: oude energie loslaten, healingenergie ontvangen, met vernieuwende energie verbinden. Dus: loslaten, ontvangen, opnieuw verbinden.
 6. Afronding met muziek en afrondende visualisatie.
 7. Afsluiting met uitwisselen een op een; ter verrijking en ter gronding.
Verzoening aanspreken.

"Verzoening is een mogelijkheid om dieper in uzelf in te dalen naar het innerlijke niveau van uw hartchakra. Het diepere gevoelsterrein van uw hartchakra, is het terrein waar een dieper begrijpen kan komen en opgenomen kan worden. Daarom werkt verzoening ook altijd door in uw harteterrein".

Zesde bijeenkomst

 1. Start met muziek en verbinding maken met de Kosmische Bron en jouw innerlijke Stilte Bron.
 2. Inzicht deel met Channeling thema: “Zelfbeschikkingsrecht en motivatiekracht aanspreken”.
  • Hoe leeft en werkt dit thema bij de deelnemers.
  • Waar liggen de leerpunten en knelpunten bij de deelnemers.
 3. Pauze
 4. Zelfhealing deel: Hartchakra-zelfhealing, met behulp van de Gouden Lotus.
  1. Algemene hartchakra-zelfhealing op het thema: “Zelfbeschikkingsrecht en motivatiekracht aanspreken”.
  2. Specifieke hartchakra-zelfhealing op de chakra’s: 1,2,3.
  3. Afrondend zelfhealing deel: De innerlijke Christus energie aanspreken en inzetten.
 5. Stilte meditatie vanuit jouw innerlijke Stilte Bron, en daarin: oude energie loslaten, healingenergie ontvangen, met vernieuwende energie verbinden. Dus: loslaten, ontvangen, opnieuw verbinden.
 6. Afronding met muziek en afrondende visualisatie.
 7. Afsluiting met uitwisselen een op een; ter verrijking en ter gronding.
Zelfbeschikkingsrecht en motivatiekracht aanspreken.

"Het Zelfbeschikkingsrecht en de motivatiekracht aanspreken, is een innerlijk ingelegd geboorterecht. Eenieder heeft dit recht en ook eenieder heeft het recht zich hierin verstaanbaar te maken".

Zevende bijeenkomst

 1. Start met muziek en verbinding maken met de Kosmische Bron en jouw innerlijke Stilte Bron.
 2. Inzicht deel met Channeling thema: “Jouw eigen spiritualiteit erkennen”.
  • Hoe leeft en werkt dit thema bij de deelnemers.
  • Waar liggen de leerpunten en de knelpunten bij de deelnemers.
 3. Pauze
 4. Zelfhealing deel: Hartchakra-zelfhealing, met behulp van de Gouden Lotus.
  1. Algemene hartchakra-zelfhealing op het thema; “Jouw eigen spiritualiteit erkennen”.
  2. Specifieke hartchakra-zelfhealing op de chakra’s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waardering en Liefde schenken aan al jouw chakra’s, aan al jouw bewustzijnsniveaus. De chakra’s worden geheald door liefde te schenken.
  3. Afrondend zelfhealing deel: De innerlijke Christus energie aanspreken en inzetten.
 5. Stilte meditatie vanuit jouw innerlijke Stilte Bron, en daarin: oude energie loslaten, healingenergie ontvangen, met vernieuwende energie verbinden. Dus: loslaten, ontvangen, opnieuw verbinden.
 6. Afronding met muziek en afrondende visualisatie.
 7. Afsluiting met uitwisselen een op een; ter verrijking en ter gronding.
Je eigen spiritualiteit erkennen.

"Hetgeen maakt dat het spirituele leven zo belangrijk is om te vinden, of beter gezegd om te hervinden in het aardse leven, is dat u daarmee uw waarlijke afkomst zult vinden. En ook dat u daarmee uw waarlijke afkomst zult voelen".

Achtste bijeenkomst

 1. Start met muziek en verbinding maken met de Kosmische Bron en jouw innerlijke Stilte Bron.
 2. Inzicht deel met Channeling thema: “Jouw innerlijke Bron aanspreken”.
  • Hoe leeft en werkt dit thema bij de deelnemers.
  • Waar liggen de leerpunten en knelpunten bij de deelnemers.
 3. Pauze
 4. Zelfhealing deel: Hartchakra-zelfhealing, met behulp van de Gouden Lotus.
  1. Algemene hartchakra-zelfhealing op het thema: “Jouw innerlijke Bron aanspreken”.
  2. Specifieke hartchakra-zelfhealing op de chakra’s: 1,4,7.
  3. Afrondend zelfhealing deel: De innerlijke Christus energie aanspreken en inzetten.
 5. Stilte meditatie vanuit jouw innerlijke Stilte Bron, en daarin: oude energie loslaten, healingenergie ontvangen, met vernieuwende energie verbinden. Dus: loslaten, ontvangen, opnieuw verbinden.
 6. Afronding met muziek en afrondende visualisatie.
 7. Afsluiting met uitwisselen een op een; ter verrijking en ter gronding.
Je innerlijke bron aanspreken.

"Vanuit de innerlijke bron is er toegang tot het energiesysteem van de lerende ziel en mens om zich met meer bewustzijn te kunnen verbinden op een bewuste wijze. De innerlijke bron is het diepste deel van de ziel".


Dit is het kader van de cursus "Integratie van groei".
Het Licht gaat zelf bepalen wat er inhoudelijk allemaal gebeurt.
Dat betekend dat het ter plekke inhoudelijk ook weer anders kan gaan.
Het Licht heeft de regie in Handen waar wij ons aan kunnen overgeven.


Praktische informatie over de cursus "Integratie van groei"

 • Deelname: Minimaal 10 deelnemers.
 • Dagdeel: Woensdagmiddag.
 • Tijd: 13.30 – 16.00 uur.
 • Frequentie: 1x per maand.
 • Duur: 8x per jaar. Van januari t/m november.
 • Plaats: Rotterdam, "De Fonteinkerk", Terbregselaan 3, 3055 TE

Data 2024:

31 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 18 september, 16 oktober, 20 november

Inschrijfgeld en inclusief

 • Kosten: € 705,00 inclusief btw. Over te maken op rekeningnummer: NL88INGB0002782821
  t.n.v. Mevr. A. v.d. Vaart te Rotterdam.
 • Met betaling kun je wachten totdat je de nota hebt ontvangen.
 • De geluidsopname van elke bijeenkomst. Deze wordt digitaal toegestuurd. Ik heb daarom jouw emailadres nodig.
 • Mijn boek: 'Je eigen Levensplan' - ter ondersteuning van je integratieprocessen.
 • Inclusief thee.
 • Nawerk om de digitale opnames vrij te maken van storende bijgeluiden ten behoeve van de kwaliteit van het herbeluisteren.

Aanmelden

 • Via de contactpagina of via mijn emailadres: info@annavandervaart.nl
 • Aanmelding dient voor 10 december 2023 plaats te vinden, waarmee jouw reservering definitief is.
 • Voor 10 december 2023 aanmelden is noodzakelijk in verband met de huurvoorwaarden van de zaal.
 • Je meldt je eerst aan via mijn emailadres. Bij bevestiging door mij dat deelname kan doorgaan, kun je overgaan tot betaling van de nota.
  Dan is jouw plaatsing definitief.
 • Betaling dient eind december 2023 te zijn voldaan.

Voorwaarden

 • Het cursusbedrag dient volledig en voorafgaand aan de cursus per bank te zijn voldaan.
 • Deelname is definitief als het cursusbedrag volledig en op tijd is gestort.
 • Er volgt geen restitutie van het cursusgeld bij afwezigheid of voortijdig stoppen met de cursus.
 • Heb je je aangemeld en niet betaald, dan vervalt jouw aanmelding en kan een ander jouw plaats innemen.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd. Dan volgt uiteraard restitutie van het al betaalde cursusgeld.

Graag tot ziens in 2024

              Hartelijke groeten,
                            Anna van der Vaart