Cursus "Bewust innerlijk groeien 2024"


Deel 1 "Intensief groeien"

Voorinformatie

"Bewust innerlijk groeien" is de cursus waar je altijd mee start. Deze cursus is te belangrijk om te worden overgeslagen. Ongeacht wat je allemaal al op dit gebied hebt gedaan, start je met deze twee jarige cursus.
In deze cursus wordt een belangrijke samenwerking gelegd met de werkwijze van de Meesters van het Witte Licht, zoals het bij mij gaat.

In de cursus deel 1 "Intensief groeien", waar het nu om gaat, wordt er intensief chakrawerk gegeven.
Het intensieve chakrawerk geeft verdieping en verhoging in je eigen lichttrilling wat een vernieuwende basis legt voor je verdere verdiepende groei.
Alle cursussen die ik geef zijn gelijkwaardig aan elkaar.
Het is dus niet zo dat "Intensief groeien" een beginnerscursus is. Dit ter verduidelijking omdat dit soms wordt gedacht. Iedereen die innerlijk wil groeien kan aan alle cursussen deelnemen en ieder wordt op zijn/haar niveau bereikt. Maar het diepgaande healingwerk en groeiwerk in de cursus "Intensief groeien" leggen een belangrijke en vernieuwende basis neer in je groeiprocessen. Je afstemming wordt verdiept en verhoogd.

Deze Groeicursus "Intensief groeien" bestaat uit 8 bijeenkomsten.
De bijeenkomsten zijn 1x per maand van januari tot en met november, maar niet in juni, juli en augustus.
Het is een besloten groep van minimaal 10 deelnemers.

Doel van de cursus "Intensief groeien":

Het doel van de cursus is door middel van Lichtwerk een intensieve innerlijke groei te stimuleren. Hierdoor kunnen ontvouwingen van binnenuit worden gestimuleerd. De groeicursus is tijdens de lessen gericht op het ervaren; het ervaren van energiewerkingen en wat die doen, geven en leren. Er wordt erg veel lichtwerk gegeven door de Meesters van het Witte Licht en door andere Lichtwezens die aanwezig zijn op de bijeenkomst. Hun Lichtwerk bestaat uit het geven van initiaties (inwijdingen), energiebehandelingen en healingen op allerlei niveau's.

Theorie:

Er wordt gewerkt met mijn boek: 'Bewust innerlijk groeien'. In de weken voorafgaande aan een les kun je het bijbehorende hoofdstuk uit mijn boek lezen. Met het desbetreffende onderwerp/chakra gaan we energetisch werken tijdens de les. Zie de toelichting hierover een stukje verder in de tekst. Door de theoretische informatie van te voren (het liefst) een aantal keren te lezen, verbind je je al goed met de materie die in de bijeenkomst op energieniveau behandeld gaat worden. Je bent dan voorbereid en je zult daardoor vanuit een ander gevoel de bijeenkomst ingaan en meemaken. Er is al meer begrip voor het één en ander gestimuleerd door de theoretische informatie.

In mijn boek 'Bewust innerlijk groeien' wordt algemene informatie gegeven over de chakra’s en het energiesysteem. Daarnaast is er uitgebreide en unieke gechannelde informatie gegeven over de chakra's en bijbehorende thema's, door de Meesters van het Witte Licht. De Meesters hebben in het theoretische gedeelte per chakra Hun eigen toevoegende informatie gegeven over het chakra en bijbehorende zaken. Daarnaast hebben Zij per chakra zeven vragen uitvoerig beantwoord waarbij ook allerlei belangrijke thema's worden uitgediept. De gegeven informatie verdiept jouw inzichten en leerwijze.

Lichtwerk tijdens de bijeenkomst door het Licht en de Meesters gegeven

Tijdens de bijeenkomsten zelf, ter plekke, benoemen de Meesters de processen die bij de deelnemers gaande zijn en wat je er mee kunt doen. Je zult zelf herkennen welke uitspraken van de Meesters voor jouzelf zijn bedoeld. Het Licht zal sterk werkende healingen, initiaties en Lichtwerkingen geven om jouw schoonmaakprocessen en groei vanuit jouw chakra’s en aura te stimuleren. Zonder dit schoonmaak- en groeiproces te stimuleren, kun je niet wezenlijk verder groeien, omdat oude energie dat zou blokkeren en je laat vasthouden aan het oude en bekende. Inzichten hierin worden door de Meesters gegeven.

Jouw aura en chakra’s zijn als het ware de anatomie van jouw energiesysteem. Zoals je geen medicus kunt worden als je de anatomie van het fysieke lichaam niet kent, zo kun je jezelf ook niet doordringend goed begrijpen als je jouw eigen energiewerkingen vanuit jouw chakra’s en vanuit jouw aura niet goed verstaat. Daarom wordt er gericht door het Licht gewerkt aan jouw chakra’s en aura, om het begrip ten aanzien van de werkingen van deze energieën te leren vergroten.

In deze intensieve groeicursus gaat het om de energetische ervaringen die worden gegeven of gestimuleerd door het Licht. Het Licht geeft dan ook ter plekke de grootste invulling aan de bijeenkomst; er wordt veel Lichtwerk gedaan. Het gaat om het verlevendigen van dat wat in groei kan worden gebracht; het verlevendigen van de energie in jouzelf die al aanwezig is maar nog niet in werking is gesteld. Door het verlevendigen van de energie kan een groeiproces juist actief gaan worden. Daarnaast kunnen door het Lichtwerk veel loslatingsprocessen en opruimingsprocessen worden gestimuleerd.

De cursus is geen therapie

De bijeenkomsten hebben uiteraard door het vele Lichthealingwerk dat wordt gedaan (sterke) therapeutische effecten en er vinden healingen plaats in je groeiprocessen. Maar degenen die therapie zoeken, moeten wel ergens anders gaan kijken of therapie naast deze cursus gaan nemen wanneer je veel aan allerlei emotionele zaken wilt gaan werken.

Deze intensieve groeicursus is echt Lichtwerk. Lichtwerk die je aanzet tot intensieve innerlijke groei en ontplooiing. Door je bewust open te stellen en ontvankelijk te zijn voor de werkingen van het Licht en voor jouw eigen energietaal, werk je bewust aan jouw innerlijke ontvouwingsprocessen. Je werkt bewust aan jouw eigen bewustzijnsgroei.

Woorden die de Meesters hebben gegeven over het doel en over de werkingen van de cursus "Intensief Groeien"

"Wij willen gaan initiëren, dat wil zeggen dat Wij ter plekke mensen zullen raken in hun knooppunten, ook wel blokkades genoemd. Door deze blokkades te initiëren met het Zuiverste Licht zal er werking ontstaan die naar healing leidt. Het is niet zo dat er altijd direct healing plaatsvindt. Het kan gebeuren maar hoeft niet. Maar door wat wordt aangeraakt en door wat daarvanuit in werking wordt gesteld en door wat de persoon er zelf mee doet, kan er healing ontstaan. Dit zowel op fysiek, emotioneel, mentaal, geestelijk en spiritueel niveau. Het innerlijke zelf zorgende vermogen wordt aangesproken en versterkt. Dit maakt de mens geschikt tot meer zelfredzaamheid en zelfhelendvermogen.


Doel van deze cursus

 1. Het stimuleren van de weg naar overgave. Dit om de mens te stimuleren tot steeds meer beleving te komen dat de innerlijke weg een ontvouwingsweg is. Hoe meer ontvouwing kan worden gevoed, hoe meer de innerlijke overgave kan gaan stromen.
 2. Het stimuleren van verinnerlijking van geleerde zaken. Alleen door verinnerlijking kan men tot realisatie en tot diepe zelfinzichten komen.

De kracht van de cursus zal liggen in overgave aan de werkingen van het Licht. Wanneer men dit goed kan dan is er altijd een diepe Lichtwerking gaande. Wanneer dit nog niet goed lukt dan zal het Licht datgene naar voren stuwen dat de overgave blokkeert. Door de blokkade zichtbaar te maken kan men weer heel gericht zijn/haar zelfwerkzaamheid in om de blokkade op te heffen. Door hier Liefde aan te verbinden, zal de blokkade kunnen worden opgeheven.

De groei die wordt ingezet, bestrijkt een langere termijn, maar kan soms ook al heel directe ervaringen geven; hetzij ter plekke tijdens de bijeenkomst of in de dagen erna. Belangrijk is voor de mensen om te weten dat zij niet resultaatgericht aanwezig dienen te zijn, maar ervaringsgericht. Het ervaringsgericht aanwezig zijn stimuleert de groei naar overgave en meer Licht. Het resultaatgericht aanwezig zijn, geeft eerder het ontstaan van blokkades doordat men te veel in verwachtingen zit en in het ‘vooruit willen gaan’; dit is geen overgave aan dat wat van binnenuit wil ontstaan.

Vanwege het ervaringsgericht aanwezig zijn, zal het intuïtieve vermogen worden aangesproken en versterkt. Dit is een voeding die wordt gegeven door het Licht door te laten ervaren hoe men in vertrouwen kan komen".

Dit waren de Woorden van de Meesters over deze cursus.

Inhoud van de cursus "Intensief Groeien", per bijeenkomst

 1. Start met een muziekstuk.
  Muziek heeft een healende werking op je gehele Zijn en energiesysteem. Door je bewust zo diep mogelijk open te stellen voor de healende werking van muziek, kan het ook diep binnenkomen en zijn healing geven.
 2. Aansluitend volgt de Channeling.
  De channeling zal gaan over thema's die spelen of gaan spelen bij jezelf en in je leven, die bij het hoofdchakra hoort die behandeld gaat worden. Er wordt verwoord door de Meesters hoe je daar vervolgens het beste mee kan omgaan. Dit uiteraard volledig afgestemd op jou als deelnemer. Meerdere thema’s worden besproken omdat niet iedereen hetzelfde thema zal hebben. Je zal zelf gaan herkennen welk thema bij jou hoort. Door de inzichten die komen vanuit de channeling, heb je weer duidelijke handvatten voor je innerlijke groei. De informatie vanuit de channeling zal je verrijken en voeden waardoor je gericht aan de slag kunt gaan met de inhoud van de channeling.
 3. Pauze
  van 15 minuten.
 4. Lichtwerk door de Meesters en andere Lichtwezens gegeven.
  Er wordt Lichtwerk gegeven door gericht met de chakra’s en aura te gaan werken. De Meesters van het Witte Licht en andere Lichtwezens die aanwezig zijn, geven het Lichtwerk aan je chakra's en aan je aura. Door de healingen, initiaties en energiebehandelingen die worden gegeven door het Licht, worden je innerlijke groeiprocessen gestimuleerd. De Lichthealingen die worden gegeven door het Licht, zijn diepgaande healingen die sterk doorwerken in je eigen systeem.
 5. Afronding met muziek en visualisatie.
 6. Afsluiting door uitwisselen van een op een; ter verrijking en ter gronding.

Bij elke bijeenkomst staat er een chakra centraal die het meest zal worden behandeld en geheald. De aura wordt altijd mee behandeld. Aangezien de chakra’s niet los van elkaar functioneren maar een samenwerkend systeem is, zullen ook andere chakra’s meegenomen worden, maar een chakra staat centraal en wordt het sterkste behandeld.

Dit is het kader van de cursus "Intensief Groeien". Het Licht gaat zelf bepalen wat er inhoudelijk allemaal gebeurt. Het Licht heeft de regie in Handen waar wij ons aan kunnen overgeven.

Praktische informatie over de cursus "Intensief Groeien"

 • Deelname: Minimaal 10 deelnemers.
 • Dagdeel: woensdagmiddag.
 • Tijd: 13.30 – 16.00 uur.
 • Frequentie: 1x per maand.
 • Duur: 8x per jaar. Van januari t/m november. Met een zomerstop van 3 maanden.
 • Plaats: Rotterdam, "De Fonteinkerk", Terbregselaan 3, 3055TE

Data 2024:

24 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november.

Inschrijfgeld en inclusief

 • Kosten: € 710,00 Inclusief btw. Over te maken op rekeningnummer: NL88INGB0002782821
  t.n.v. Mevr. A. v.d. Vaart te Rotterdam.
 • Met betaling kun je wachten totdat je de nota hebt ontvangen.
 • De geluidsopname van elke bijeenkomst. Deze wordt digitaal toegestuurd. Ik heb daarom jouw emailadres nodig.
 • Mijn boek: 'Bewust innerlijk groeien'.
 • Inclusief thee.
 • Nawerk om de digitale opnames vrij te maken van storende bijgeluiden ten behoeve van de kwaliteit van het herbeluisteren.

Aanmelden

 • Via de contactpagina of via mijn emailadres: info@annavandervaart.nl
 • Aanmelding dient voor 10 december 2023 plaats te vinden, waarmee je reservering definitief is.
 • Voor 10 december 2023 aanmelden is noodzakelijk in verband met de huurvoorwaarden van de zaal.
 • Je meld je eerst aan via mijn emailadres. Bij bevestiging door mij dat deelname kan doorgaan, kun je overgaan tot betaling van de nota. Dan is je plaatsing definitief.
 • Betaling dient eind december 2023 te zijn voldaan.

Voorwaarden

 • Het cursusbedrag dient volledig en voorafgaand aan de cursus per bank te zijn voldaan.
 • Deelname is definitief als het cursusbedrag volledig en op tijd is gestort.
 • Er volgt geen restitutie van het cursusgeld bij afwezigheid of bij voortijdig stoppen met de cursus.
 • Heb je je aangemeld en niet betaald, dan vervalt je aanmelding en kan een ander jouw plaats innemen.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd. Dan volgt uiteraard restitutie van het al betaalde cursusgeld.

Plattegrond
Intensief groeien kan erg veel groei, healing en voldoening geven en je ondersteunen in jouw eigen Levenspad. Elke nieuwe of vernieuwende stap die je kan zetten zal een gevoel van vreugde geven !

Graag tot ziens in 2024!


              Hartelijke groeten,
                            Anna van der Vaart

Tekst van de Meesters over het eerste chakra.

"Het kernwoord voor dit chakra vanuit Liefde gegeven is veiligheid. Veiligheid is de basis. Zonder veiligheid kunnen allerlei andere basiszekerheidgevoelens niet ontstaan".

"De Goddelijke Stem huist diep in het basischakra zelf".

"De zetel van het innerlijke Licht, van de innerlijke bron en van het Wezenslicht dat de innerlijke bron is, huist diep in het bewustzijn van het basischakra".

"Het Godslicht is uw veiligheid, is uw adem, is het Verbond in uw aardse leven met het Kosmische bestaan".

"Wanneer het besef van het Goddelijk Licht niet aanwezig is, is het fundament wat het basischakra is, veelal op onzekerheden gebaseerd".

"Het basischakra kan het innerlijke licht in uzelf laten ontwaken omdat het de drager van de bron van het Goddelijke Licht in uzelf is".