Je innerlijke Kanaalschap activeren


Deze cursus stopt. Alleen 2e jaar Kanaalschap Activeren wel in 2021, zie data bij programma.


Voorinformatie
Je kan deelnemen aan de cursus "Je innerlijke kanaalschap activeren" als je ten minste de cursus "Intensief groeien" hebt gedaan.
"Intensief groeien" is een belangrijke cursus om mee te beginnen.
Lees de reden hiervan bij de inleiding van de cursus "Intensief groeien" waar de uitleg uitgebreid staat beschreven.

Het programma van de tweejarige cursus "Je innerlijke kanaalschap activeren"

Voorwoord cursus

Elk mens kan bewust zijn/haar innerlijke kanaalschap ontwikkelen. Iedereen heeft namelijk bij geboorte het eigen innerlijke kanaalschap al in zich. Dit is een basisgegeven en een basisrecht dat voortkomt uit het zielebestaan.

Van nature is dan ook een innerlijk kanaalschap bij eenieder aanwezig vanwege het feit dat iedereen een ziel is, dat iedereen Licht is en dat iedereen het licht dus in zich draagt; en vanuit het innerlijke geboorterecht dat iedereen zijn ziel en innerlijke licht ook meer en meer kan gaan ontwikkelen. Vanuit een steeds sterker groeiende verbinding met jouw eigen ziel en innerlijke Licht, kun je jezelf scholen in een steeds verder opengaande verbinding met jouw ziel, met jouw (hogere) chakra’s, met jouw aura, met jouw innerlijke bron en met de Hoge Lichtsferen, wat uiteindelijk een open kanaalschap kan gaan geven. Dit laatste geldt indien het overeenkomstig jouw eigen Levensplan is. Niet iedereen wordt in dit leven een open doorgeefkanaal, al is het innerlijke kanaalschap van nature aanwezig.

Het ontwikkelen van jouw innerlijke kanaalschap doe je niet eventjes in een weekend workshop, ook niet in een paar jaarcursussen. Het is een proces dat zielenevoluties lang duurt. Er gaan eeuwen overheen en vele levens van scholing in de ziel. Het innerlijke kanaalschap dat bij geboorte al aanwezig is, is dus geen aangereikt iets of een aanwezig iets waar je niets voor hoeft te doen ! Het leven zelf schoolt je hierin elke dag opnieuw en je kunt jezelf hier heel gericht en bewust in scholen. Je kunt er dus bewust voor kiezen om jouw groei in jouw kanaalschap te stimuleren. Om sterk en zuiver in jouw eigen innerlijke kanaalschap te kunnen komen staan, zijn een voortdurende bereidheid tot spirituele groei, groei in zelfkennis, zelfreflecie, openstaan voor groei, schoonmaken/opruimen van allerlei blokkades en van oude opgeslagen energieën, en steeds meer bewust leven van binnenuit, onontbeerlijk. Het zijn voorwaarden om tot verdere bewuste groei te kunnen komen en tot groei in zuiverheid in jouw kanaalschap.

Het is niet zo dat vanwege het feit dat een innerlijk kanaalschap bij geboorte aanwezig is, dat iedereen er ook automatisch (zuiver) mee kan werken of het (zuiver) kan laten groeien. Daar moet je wel voor openstaan om het te willen leren. Ook is het niet vanzelfsprekend dat ieders innerlijke kanaalschap zuiver functioneert. Hier moet je dus wel zelf gericht aan werken om zuiverheid te kunnen laten ontstaan. Het is een hele scholing op zich om tot een echt zuiver kanaalschap te kunnen komen. Hier moet je wel voor trainen ! Net zoals elk mens wel wat kan pingelen op een piano, zal niet elk mens geschikt zijn om een goede pianospeler te worden of zich tot een concertpianist kunnen ontwikkelen. Evenals iedereen wel wat klanken kan produceren, zal niet iedereen in de wieg gelegd zijn om prachtig te kunnen zingen of om een operaster te kunnen worden. Zo is het ook met het innerlijke kanaalschap.

Het innerlijke kanaalschap dient wel bewust ontwikkeld te worden als je vanuit zuiverheid ermee wilt werken en vanuit zuiverheid ermee wilt leven. De ene mens zal hier verder in kunnen groeien dan een ander mens. Dit is mede afhankelijk van wat hieromtrent al in de ziel ontwikkeld is vanuit vorige levens, en wat ten aanzien van het innerlijke kanaalschap de bedoeling is in het huidige leven vanuit het eigen Levensplan bekeken. Voor de ene persoon is het misschien de bedoeling om een Lichtmedium te worden die heel zuiver channelt en healend werk doet, een ander dient te leren om een bedrijf goed te runnen en weer een ander om bijvoorbeeld creativiteit te ontwikkelen. In alle situaties die er in het aardse leven zijn, blijft staan dat eenieder het kanaalschap al in zich draagt en dat eenieder het innerlijke kanaalschap ook vanaf zijn eigen niveau bewust kan laten groeien, of je nu een (Licht)medium wordt of niet. Je kunt dus wel altijd leren om zo veel mogelijk vanuit jouw kanaalschap in het leven aanwezig te zijn. Daarvoor moet uiteraard eerst wel het basisbesef aanwezig zijn dat je een ziel bent, dat je Licht bent.

Jouw innerlijke kanaalschap laten groeien, kan bewust gebeuren. Je kan bewust kiezen voor een gerichte groei in jouw eigen kanaalschap. Hiermee geef je jouw eigen groei een sterke en bewuste stimulans. Dit is dan ook wat de cursus “Jouw innerlijke kanaalschap activeren” beoogt.

Kanaalschappen kunnen op verschillende manieren functioneren.

De bekende voorbeelden zijn het Lichtwerkerschap vanuit verschillende werkingsniveaus, mediumschap vanuit verschillende werkingsniveaus, healerschap ook vanuit verschillende werkingsniveaus en bewust leven vanuit jouw intuïtie ongeacht wat voor beroep je uitoefent. Het innerlijke kanaalschap hoeft niet alleen vanuit ontwikkelde mediamieke eigenschappen in werking te treden, het kan ook in werking treden vanuit jouw intuïtie van mens tot mens. Je kan healende energieën laten stromen zonder dat je gerichte geschoolde healings geeft. Je kan bijvoorbeeld onbewust healingsenergie laten stromen door de juiste essentiële aandachtigheid te geven aan een medemens. Precies het juiste woord op het juiste moment kan wonderen verrichten, of het juiste advies op het juiste moment. Ook dit is een vorm van werking van jouw innerlijke kanaalschap. Maar je kan er ook voor kiezen om bewust jouw innerlijke kanaalschap te activeren, het bewust te willen ontwikkelen en er gericht mee te kunnen werken.

Het kanaalschap werkt op velerlei manieren en ook niet altijd alleen via de zachte en lieflijke weg. Een sterke confrontatie met jezelf kan o, zo healend zijn ! Als iemand duidelijke grenzen stelt aan jouw gedrag, krachtig en vanuit Liefde gegeven, kan dit voor jou o, zo spiegelend en healend zijn. Aannemen dat het innerlijke kanaalschap of het werken als Lichtkanaal alleen liefjes en ‘ja-ja-knikkend’ hoort te zijn, is een misleidende en onjuiste overtuiging die toch wel veel voorkomt en vooral in de new age wereld. Dit heeft dan echter niets te maken met zuiverheid in handelen en spreken, maar met nog onverwerkte eigen leerthema’s en overtuigingen die men nog zou moeten aangaan. Hiermee wil ik aangeven dat onjuiste ideologieën en onjuiste overtuigingen niet het innerlijke kanaalschap doen laten groeien, maar eerder het lage ego vastzetten in nog onopgeloste zaken.

Echte en zuivere innerlijke kanaalschapontwikkeling werkt volgens de Innerlijke Wetten en niet via overtuigingen van menselijke aard. De werking van de Innerlijke Wetten, die altijd gebaseerd zijn op de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde en Geestelijke Energie, is altijd liefdevol, altijd, en kan daarin tegelijkertijd ook sterk (pijnlijk) confronterend zijn. Deze Innerlijke Wetten die gebaseerd zijn op Geestelijke Waarden, reageren niet op het uiterlijke (onechte) gedrag van de persoon, maar die werken naar wat innerlijk gezuiverd wil worden ten behoeve van de groei van de persoonlijkheid en van de ziel. Liefde en mededogen zijn basiswetten hierbij, evenals onvoorwaardelijke liefde leren ontwikkelen en hanteren. Groeien in innerlijke Liefde is dus voor de mens die wil groeien in het innerlijke kanaalschap, een basisgegeven. Zonder te groeien in liefde en in de verschillende lagen in liefde, kan er geen zuiver kanaalschap ontstaan. Dit betekent dat je als mens voortdurend dient te werken aan innerlijk verder kunnen groeien in het leren begrijpen van de werking van Liefde, en ook het leren begrijpen van de verschillende dimensies van Liefde. En vooral dat je jouw eigen innerlijke liefde kan laten groeien door het werken aan jezelf. Hier kan veel tijd mee gemoeid zijn, omdat het leren en groeien niet altijd vanzelfsprekend gaan. Openstaan in jouw groeiprocessen en eerlijk durven kijken naar wat er is, zowel in voorspoed als in tegenspoed, zijn hierbij zeer belangrijke groeimiddelen.

Doel cursus “Je innerlijke kanaalschap activeren”

De cursus “Je innerlijke kanaalschap activeren” heeft tot doel om het zuiveringsproces in jouw groeiweg te stimuleren, jouw bewustzijn te vergroten en jouw innerlijke bereik te verdiepen. Dit wordt gedaan door middel van het werken met de “Grondhoudingen voor het Lichtkanaalschap”. Hierdoor word je veel bewuster van wat er in jouw aanwezig is wat aandacht nodig heeft om je bewust verder te kunnen ontplooien. Deze cursus wil de bewustwordingsprocessen rondom de groeithema’s, de “Grondhoudingen” voor het stimuleren van het innerlijke kanaalschap, vergroten en de verbinding met jouw innerlijke bron verstevigen, waardoor je jouw innerlijke groei in jouw kanaalschap bewust activeert. Deze cursus stimuleert je om een bewuste afstemming te maken vanuit de lichttrilling die je draagt met alles wat je tegenkomt om van te leren, om daarvanuit je verder bewust te ontwikkelen in jouw (groeiende) kanaalschap.

Thema’s, maar geen theorie, wel veel energiewerk en healing

De cursuslessen zijn verbonden aan thema’s. De thema’s worden in de cursus niet theoretisch behandeld. Je krijgt dus geen theorie. Tijdens de lessen maak je gevoelsmatig en energetisch contact met de thema’s, waardoor je ter plekke bewust wordt van de wijze waarop het thema bij jouw werkt en hoe je het thema bij jezelf kan laten groeien. Het energetische deel van de cursus is dus erg belangrijk ! Door middel van energiewerk; werken met healing, kleur, klank, visualisatie, verschillende meditaties, muziek en beweging, ga je met de thema’s aan de slag en hiervanuit ontvang je zelf de informatie die het thema of een gewaarwording op dat moment aan jouw geeft. Door hier vervolgens zelf innerlijk mee te werken in het dagelijkse leven, stimuleer je jouw groei- en zuiveringsprocessen voor de ontplooiing van jouw innerlijke kanaalschap.

In bijna elke les wordt er gewerkt met healing geven aan jezelf. Je leert jezelf te healen op de thema’s van de les op verschillende wijzen. De Meesters reiken de wijze van healing aan. De healingen stimuleren sterk loslatingsprocessen en vernieuwing in jouw eigen energiesysteem. Hiermee stimuleer je de verbinding met de groeimogelijkheden van jouw innerlijke kanaalschap. In deze cursus worden er geen uitgebreide channelingen gegeven. Er zijn slechts twee bijeenkomsten waarin een korte channeling wordt gegeven om het thema te verduidelijken. De laatste les van elke “Themagroep” kent een uitgebreide Lichthealing, na de pauze. In deze Lichthealing wordt er wel informatie gegeven en toegelicht door de Meesters van het Witte Licht.

Thema’s worden niet van te voren vrijgegeven

De thema’s worden niet van te voren vrijgegeven. Op de les zelf zul je horen met welk thema of thema’s er gewerkt gaat worden; dit om je niet voorbereid te laten zijn, maar je ter plekke te kunnen laten openstellen voor wat er komt en wat er gebeurt.

De lessen geven een investering in het hier en nu, en voor de rest van jouw leven

De lessen van de cursus worden op een dusdanige wijze gegeven dat ze voortdurend te herhalen zijn in alle fasen van jouw leven. Het volgen en ondergaan van de cursus is uiteraard de groei in het hier en nu en in de komende jaren vooruit. Maar je kan daarna zo lang als je leeft, de lessen blijven herhalen en ondergaan. In elke leerfase zullen ze jouw opnieuw verbinden met jouw innerlijke groeimogelijkheden. Je kan wat aangereikt is de rest van jouw leven gebruiken als innerlijke toetssteen; “hoe sta ik nu in mijn kanaalschap, en wat vraagt nu aandacht voor mijn verdere ontplooiing”.

Persoonlijke aanwijzingen door de Meesters aan iedereen individueel

Tijdens alle lessen krijg je als deelnemer een persoonlijke aanwijzing mee van de Meesters. Door deze aanwijzing of het thema dat aangereikt wordt op te nemen en ermee aan de slag te gaan, stimuleer je jouw eigen groeiweg in het activeren van jouw innerlijke kanaalschap.

”Grondhoudingen voor het Lichtkanaalschap” en “gedragscodes”

De thema’s waarmee we gaan werken zijn door de Meesters als richtlijn doorgegeven. Zij noemen deze thema’s: “Grondhoudingen voor het lichtkanaalschap”. Deze grondhoudingen kun je als richtlijn gebruiken om bewust en dus gericht aan jouw innerlijke afstemming te gaan werken, om bewust en zuiver te kunnen groeien in jouw mens-zijn en in jouw innerlijke kanaalschap. Daarnaast hebben de Meesters een zestal gedragscodes aangereikt. Deze gedragscodes zijn bedoeld om als basishouding te ontwikkelen in jouw wijze van leren.

De Grondhoudingen zijn geplaatst in vier themagroepen

Om gericht te kunnen werken met de thema’s heb ik ze verdeeld in vier groepjes, te weten:

 1. Zelfkennisthema’s
 2. Waarderingsthema’s
 3. Psychologische thema’s
 4. Esoterische thema’s

Elke themagroep bestaat uit meerdere thema’s die verdeeld zijn over vier lessen per themagroep.

De cursus bestaat uit 16 lessen, die verdeeld zijn over twee jaren, dus acht lessen per jaar.

Het eerste jaar bestaat uit de themagroepen:

Het tweede jaar bestaat uit de themagroepen:

Het ritme van één les per maand is belangrijk omdat je tijd nodig hebt om wat je hebt gedaan en hebt ontvangen, op verschillende niveaus in jezelf te verwerken en op te nemen. De tussenliggende weken zijn dan ook bedoeld om de stof te laten ‘zakken’, te laten bezinnen en er innerlijk mee aan de slag te gaan. De healingen en meditaties werken zeer intensief door, het is dan ook een intensieve cursus.

Met deze cursus investeer je in jezelf in het hier en nu en in jouw verdere toekomst. Als (groeiend) kanaal ben je nooit uitgeleerd of uitgegroeid. Hoe opener je hierin kunt staan naar jouw eigen groei toe, hoe zuiverder je kan worden in jouw eigen innerlijke kanaalschap.Programma van de cursus “Je innerlijke kanaalschap activeren”

Eerste deel van de bijeenkomsten (voor de pauze):

Practicum:

Bij elke les is het Practicumdeel weer anders opgesteld, afhankelijk van het thema dat of de thema’s die worden behandeld. Er wordt veel aandacht gegeven aan het zelf leren healen van de aangereikte thema’s en jouw eigen groei daarin. Dit leert je hoe je met thema’s om kunt gaan die spelen in jouw groeiprocessen. Door hier steeds meer bewust mee om te leren gaan, zuiver je allerlei zaken en stimuleer je jouw eigen groei in jouw innerlijke kanaalschap.

Tweede deel van de bijeenkomsten (na de pauze):

Terwijl je als cursist deze meditaties zelfstandig doet, geven de Meesters via mij ter plekke aan iedereen individueel een aanwijzing of thema door, wat belangrijk is voor jouw innerlijke groei om aan te gaan werken. Of de Meesters en de andere aanwezige Lichtwezens geven energiebehandelingen of initiaties om de meditaties te bespoedigen en jouw groei in jouw kanaalschap te stimuleren. Hun werkwijze kan per les verschillend zijn en wordt ter plekke door Hen bepaald.

De aanwijzing die je ontvangt, is geen korte channeling. Het is echt een korte aanwijzing of een thema dat je aangereikt krijgt om gericht mee te nemen in jouw groeiproces.

Eerste jaar

Themagroep: “Zelfkennisthema’s”

Eerste bijeenkomst/ les 1: 13.30- 16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van het thema van de les.
 2. Start met muziek en doorstromingsoefening.
 3. Visualisatie-oefeningen.
 4. Werken met klank voor de chakra’s.
 5. Healing geven aan jezelf door jezelf;
  • je healt de thema’s die naar voren zijn gekomen.
  • Ter plekke wordt aangegeven hoe dit te doen. Als je als cursist bezig bent met jezelf de healing te geven, krijg je individueel een aanwijzing of thema aangereikt van de Meesters ten behoeve van jouw eigen groeiproces.
 6. Pauze - 15 min.
 7. ‘Heling in bewegen’.
 8. Innerlijke Bron meditatie. Onder begeleiding van de Meesters en mijzelf.
 9. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Tweede bijeenkomst/ les 2: 13.30- 16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van de thema’s van de les.
 2. Start met muziek en doorstromingsoefening.
 3. Kleurenmeditatie.
 4. Vanuit de kleurenmeditatie in verbinding gaan met jouw innerlijke kind.
 5. Werken met klank voor de chakra’s.
 6. Healing geven aan jezelf; aan die thema’s die bij het innerlijke kind gesprek naar voren zijn gekomen. Hoe dit te doen wordt ter plekke aangereikt. Terwijl de cursist met de healing bezig is, geven de Meesters een persoonlijke aanreiking waar je aandacht aan kan geven in dit groeiproces.
 7. Pauze - 15 min.
 8. ‘Heling in bewegen’.
 9. Innerlijke Bron meditatie.
 10. Onder begeleiding van de Meesters en mijzelf.
 11. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Derde bijeenkomst/ les 3: 13.30- 16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van het thema van de les.
 2. Start met muziek en en doorstromingsoefening.
 3. Chakrahealing door jezelf aan jezelf met betrekking tot het thema van de les.
 4. Elk chakra ontvangt een healing op een thema. Terwijl de cursisten hiermee bezig zijn, krijgt ieder individueel een aanwijzing of een thema aangereikt van de Meesters ten behoeve van jouw groeiproces.
 5. Pauze - 15 min.
 6. ‘Heling in bewegen’.
 7. Innerlijke Bron meditatie. Onder begeleiding van de Meesters en mijzelf.
 8. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Vierde bijeenkomst/ les 4: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van het thema van de les.
 2. Start met muziek en doorstromingsoefening.
 3. Werken met klank, visualisatie en kleur voor de chakra’s en voor de aura.
 4. Reflectie en Themahealings naar de vorige drie lessen. Themahealing door jezelf aan jezelf. Terwijl de cursisten hiermee bezig zijn, krijgt ieder individueel een aanwijzing of een thema aangereikt van de Meesters ten behoeve van jouw groeiproces.
 5. Pauze - 15 min.
 6. ‘Heling in bewegen’.
 7. Lichthealing door de Meesters gegeven. Uitgebreid op de “Zelfkennisthema’s” om groei te stimuleren met betrekking tot de “Zelfkennisthema’s”.
 8. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.


Themagroep: “Waarderingsthema’s”

Vijfde bijeenkomst/ les 5: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van de thema’s van de les.
 2. Start met muziek en doorstromingsoefening.
 3. Meditatie door de Meesters gegeven met betrekking tot de thema’s van de les. Hierin leer je verscherpt naar de thema’s te kijken.
 4. Chakra’s voeden met de kracht van kleuren of kristallicht.
 5. Pauze - 15 min.
 6. ‘Heling in bewegen’.
 7. Innerlijke Bron meditatie. Nu doe je deze meditatie zelfstandig. Terwijl de cursisten hiermee bezig zijn worden er persoonlijke aanwijzingen door de Meesters gegeven. Of de Meesters geven een energiebehandeling of initiatie om de uitwerking en de doorwerking van de Innerlijke Bron meditatie te stimuleren. Ter plekke wordt dit door de Meesters bepaald.
 8. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Zesde bijeenkomst/ les 6: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van het thema van de les.
 2. Start met muziek en doorstromingsoefening.
 3. Korte channeling over het thema.
 4. Innerlijke bespiegeling naar twee thema’s. Uitgebreide spiegeloefeningen. Terwijl iedereen in gerichte zelfbespiegeling is, geven de Meesters aan ieder individueel een thema of korte aanwijzing mee ten behoeve van jouw eigen groeiproces.
 5. Pauze - 15 min.
 6. ‘Heling in bewegen’.
 7. Innerlijke Bron meditatie. Je doet deze meditatie zelfstandig. Terwijl de cursisten hiermee bezig zijn, worden er persoonlijke aanwijzingen door de Meesters gegeven. Of de Meesters geven een energiebehandeling of initiatie om de uitwerking en de doorwerking van de Innerlijke Bron meditatie te stimuleren. Dit gedeelte is bij elke les weer anders.
 8. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Zevende bijeenkomst/ les 7: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van de twee thema’s van de les.
 2. Start met muziek en doorstromingsoefening.
 3. Korte channeling over de twee thema’s van de les.
 4. Themahealing door jezelf aan jezelf, aan de twee thema’s van de les.
 5. Kleurenmeditatie per chakra. Deze meditatie wordt ter plekke door de Meesters ingevuld in wat nodig is.
 6. Werken met klank per chakra.
 7. Pauze - 15 min.
 8. ‘Heling in bewegen’.
 9. Innerlijke Bron meditatie. Je doet deze meditatie zelfstandig. Terwijl de cursisten hiermee bezig zijn, worden er persoonlijke aanwijzingen door de Meesters gegeven. Of de Meesters geven een energiebehandeling of initiatie om de uitwerking en de doorwerking van de Innerlijke Bron meditatie te stimuleren. Dit gedeelte is bij elke les weer anders.
 10. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Achtste bijeenkomst/les 8: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van de twee thema’s van de les.
 2. Start met muziek en de doorstromingsoefening.
 3. Werken met kleurenbaden en klank voor de chakra’s.
 4. Healing geven aan jezelf in relatie tot de thema’s van de les. Uitgebreide healing. De Meesters geven ondertussen een persoonlijk thema of persoonlijke aanwijzing mee waaraan je gericht kunt werken om jouw groei in je innerlijke kanaalschap te activeren.
 5. Pauze - 15 min.
 6. ‘Heling in bewegen’.
 7. Lichthealing door de Meesters gegeven. Uitgebreid. Om jouw groeiprocessen ten aanzien van de “Waarderingsthema’s” te stimuleren.
 8. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscode’s’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.


Tweede jaar

Themagroep: “Psychologische thema’s”

Negende bijeenkomst/les 9: 13.30-16.30 uur/ 3 uren.

 1. Introductie van de twee thema’s van de les.
 2. Start met muziek en doorstromingsoefening.
 3. Visualisatie met betrekking tot het innerlijke kind - openstaan voor groei. De visualisatie wordt ter plekke door de Meesters gegeven.
 4. Gerichte gespreksvoering van 2 personen. Hierbij wisselen de sprekers- en luisteraarsrol. Aanwijzingen van de Meesters per persoon; terwijl iedereen in gerichte gespreksvoering is, krijgt eenieder individueel een aanwijzing of een thema van de Meesters aangereikt voor het persoonlijke groeiproces.
 5. Pauze - 15 min.
 6. ‘Heling in bewegen’.
 7. Contact versterken met jouw Hoger Zelf. Door middel van meditatie en aanwijzingen van de Meesters.
 8. Innerlijke Bron meditatie. De Meesters begeleiden nu de meditatie ter plekke en geven verdieping.
 9. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie. Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:
De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Tiende bijeenkomst/ les 10: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van de twee thema’s van de les.
 2. Start met muziek en doorstromingsoefening.
 3. Hartchakrameditatie, ter voorbereiding op de Geleide meditatie.
 4. Geleide meditatie door de Meesters gegeven.
 5. ‘Ontmoet jezelf in verschillende spiegels in verschillende lagen van jezelf en in verschillende omstandigheden’. Gelegenheid om wat aantekeningen te maken over wat je tegenkwam in de Geleide meditatie. <
 6. Pauze - 15 min.
 7. ‘Heling in bewegen’.
 8. Contact versterken met jouw Hoger Zelf. Door middel van meditatie en aanwijzingen van de Meesters.
 9. Innerlijke Bron meditatie. De Meesters begeleiden nu de meditatie ter plekke en geven verdieping.
 10. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Elfde bijeenkomst/ les 11: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van het thema van de les.
 2. Start met muziek en de doorstromingsoefening.
 3. Chakraklank- en kleurenmeditatie. Een diepe reiniging aan jouw chakrasysteem.
 4. Themahealing aan jezelf met betrekking tot het thema van de les. Terwijl de cursisten hiermee bezig zijn, krijgt ieder individueel een aanwijzing of een thema aangereikt van de Meesters ten behoeve van jouw groei in jouw kanaalschap.
 5. Pauze - 15 min.
 6. Heling in bewegen.
 7. Contact versterken met jouw Hoger Zelf. Door middel van meditatie en aanwijzingen van de Meesters.
 8. Innerlijke Bron meditatie. De Meesters begeleiden nu de meditatie ter plekke en geven verdieping.
 9. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Twaalfde bijeenkomst/ les 12: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van de twee thema’s van de les.
 2. Start met muziek en de doorstromingsoefening.
 3. Hartchakra- en keelchakrabehandeling met kleur en klank; ter voorbereiding op de themahealing.
 4. Themahealing aan jezelf door jezelf aan de hand van de “Psychologische thema’s”. De Meesters geven ondertussen een persoonlijke thema of persoonlijke aanwijzing mee ten behoeve van het activeren van jouw innerlijke kanaalschap.
 5. Pauze - 15 min.
 6. ‘Heling in bewegen’.
 7. Contact versterken met jouw Hoger Zelf. Door middel van aanwijzingen van de Meesters.
 8. Lichthealing door de Meesters gegeven. Uitgebreid op de “Psychologische thema’s”.
 9. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.


Themagroep: “Esoterische thema’s”

Dertiende bijeenkomst/les 13: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van de twee thema’s van de les.
 2. Start met muziek en de doorstromingsoefening.
 3. Kosmische Kloppende Hart meditatie en uw eigen kloppende hart. Diepgaande meditatie. Met betrekking tot beide thema’s van de les.
 4. Healing geven aan jezelf, vanuit het Kosmische Kloppende Hart verbinding met betrekking tot de thema’s van de les.
 5. Werken met klank en verbinding maken met de Liefdekern in het chakra.
 6. Pauze - 15 min.
 7. ‘Heling in bewegen’.
 8. Contact versterken met jouw Hoger Zelf. Door middel van aanwijzingen van de Meesters.
 9. Innerlijke Bron meditatie. Je doet deze meditatie nu zelfstandig. Terwijl de cursisten hiermee bezig zijn, worden er persoonlijke aanwijzingen door de Meesters gegeven. Of de Meesters geven een energiebehandeling of initiatie om de uitwerking en de doorwerking van de Innerlijke Bron meditatie te stimuleren. Dit gedeelte is bij elke les weer anders.
 10. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Veertiende bijeenkomst/les 14: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van het thema van de les.
 2. Start met muziek en de doorstromingsoefening.
 3. Keelchakrabehandeling.
 4. Innerlijke communicatie oefeningen en een Kosmische Kloppende Hartmeditatie. Beide werkwijzen met betrekking tot het thema van de les. De Meesters geven ondertussen aan ieder persoonlijk een eigen thema of aanwijzing mee ten behoeve van jouw groei in jouw innerlijke kanaalschap.
 5. Pauze - 15 min.
 6. ‘Heling in bewegen’.
 7. Contact versterken met jouw Hoger Zelf. Door middel van aanwijzingen van de Meesters.
 8. Innerlijke Bron meditatie. Je doet deze meditatie nu zelfstandig. Terwijl de cursisten hiermee bezig zijn worden er persoonlijke aanwijzingen door de Meesters gegeven. Of de Meesters geven een energiebehandeling of initiatie om de uitwerking en de doorwerking van de Innerlijke Bron meditatie te stimuleren. Dit gedeelte is bij elke les weer anders.
 9. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Vijftiende bijeenkomst/les 15: 13.30-16.30 uur/ 3 uren

 1. Introductie van de twee thema’s van de les.
 2. Start met muziek en de doorstromingsoefening.
 3. Visualisatie met betrekking tot de thema’s van de les. Deze visualisatie wordt door de Meesters ter plekke gegeven.
 4. Meditatie en healing vanuit het Kosmische Kloppende Hart en uw eigen kloppende hart, met de thema’s van de les. De Meesters geven deze meditatie en healing ter plekke.
 5. Werken met klank en muziek en het versterken van de verbinding met de innerlijke Liefdekern in elk chakra gelegen.
 6. Pauze - 15 min.
 7. ‘Heling in bewegen’.
 8. Contact versterken met jouw Hoger Zelf. Door middel van aanwijzingen van de Meesters.
 9. Innerlijke Bron meditatie. Je doet deze meditatie nu zelfstandig. Terwijl de cursisten hiermee bezig zijn worden er persoonlijke aanwijzingen door de Meesters gegeven. Of de Meesters geven een energiebehandeling of initiatie om de uitwerking en de doorwerking van de Innerlijke Bron meditatie te stimuleren. Dit gedeelte is bij elke les weer anders.
 10. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Zestiende bijeenkomst/ les 16 - Slot: 13.30-16.30/ 3 uren

 1. Introductie van de twee thema’s van de les.
 2. Start met muziek en doorstromingsoefening.
 3. Kosmische Kloppende Hart meditatie en uw eigen kloppende hart. Met betrekking tot de thema’s van de les.
 4. Themahealing aan jezelf vanuit het Kosmische Kloppende Hart. De Meesters geven ondertussen een persoonlijk thema of persoonlijke aanwijzing mee aan welk laag egodeel je gericht kunt werken ten behoeve van het activeren van jouw innerlijke kanaalschap.
 5. Pauze - 15 min.
 6. ‘Heling in bewegen’.
 7. Contact versterken met jouw Hoger Zelf. Door middel van aanwijzingen van de Meesters.
 8. Lichthealing door de Meesters gegeven. Uitgebreid op de themagroep: “Esoterische thema’s”
 9. Afsluiting met muziek en afrondende visualisatie.

Tijdens het werken in de les denk je aan de volgende zes ‘Gedragscodes’ in jouw leerwijze:

De zes ’Gedragscodes’:
 1. in en vanuit liefde
 2. in en vanuit zelfliefde
 3. in en vanuit zelfwaardering
 4. in en vanuit waarachtigheid
 5. in en vanuit respect
 6. in en vanuit verbondenheid met de goddelijke natuur in uzelf en in de ander.

Dit is het kader van de cursus "Je innerlijke Kanaalschap activeren". Het Licht gaat zelf bepalen wat er inhoudelijk allemaal gebeurt. Het Licht heeft de regie in Handen waar wij ons aan kunnen overgeven.


Praktische informatie over de Tweejarige cursus "Je innerlijke Kanaalschap activeren"

Data Utrecht: Eerste jaar - woensdagmiddag 2020

22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 23 september, 28 oktober, 25 november.

Data Utrecht: Tweede jaar - woensdagmiddag 2021

27 januari, 24 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei, 22 september, 27 oktober, 24 november.

Inschrijfgeld en inhoud

Aanmelden

Voorwaarden

Routebeschrijving

Vanaf Utrecht Centraal Station:
Lopen: het is ruim 15 min. lopen vanaf CS langs de Oudegracht. Wandel je langs de Catherijnesingel dan is de looptijd korter.
Bus: vanaf CS kun je Bus 2, ringlijn Museumkwartier, nemen en dan uitstappen bij halte 'Tolsteegbrug'.
Trein: Vanaf CS kun je overstappen (overstaptijd ongeveer 10 minuten) op de sprinter vanuit Den Bosch- vertrek op spoor 21- en uitstappen bij station Vaartsche Rijn. Vanaf hier is het ongeveer 5 minuten lopen naar de Doelenstraat 34.
Auto: er zijn verschillende parkeergarages, kijk op google welke je het handigste vindt. In de omringende straten van de cursuslocatie is het betaald parkeren.Graag tot ziens in 2020!

              Hartelijke groeten,
                            Anna van der Vaart.