Licht Inspiraties Verdiepingsgroep


Het doel van de L.I. Verdiepingsgroep

De inhoud van de bijeenkomsten

De vorm van de bijeenkomsten