Ervaringen van cursisten


Cursus "Intensief Groeien"


Annalies, huisvrouw, 55 jaar.

"Ik ben erg blij dat ik de cursus "Intensief Groeien" heb gedaan. Ik doe nu de cursus "Integratie van Groei". Beide cursussen ervaar ik als een groot cadeau aan mezelf. Er is geleidelijk een proces bij me op gang gekomen, wat maakt dat mijn bewustzijn groeit en dat ik meer inzicht en helderheid in mezelf krijg. Ik voel en ervaar een diepere verbondenheid met mezelf en het Geheel.

Sinds het begin van de cursus voel ik me energetisch een stuk "lichter" en ervaar meer en meer liefde in mijn leven. Het contact, via Anna, met de Meesters maakt steeds weer veel indruk op mij. En telkens wanneer ik hun wijze en liefdevolle woorden beluister, geeft me dat veel energie en kracht. Ik vind het erg fijn om me regelmatig thuis met hun woorden te verbinden, door de opnames te beluisteren. Ik merk dat de woorden meer en meer beklijven, dat de materie meer en meer wordt geïntegreerd. Op deze manier vindt er een groei in mijn leven plaats, die maakt dat ik steeds meer in contact kom met 'wie ik in Wezen ben'".


Ans, Lichaamsgerichte hypno- en traumatherapeute, 53 jaar.

"Een van de mooie dingen die de cursus "Intensief groeien" mij heeft gegeven, is dat ik steeds meer zachtheid kan ervaren in mijn eigen groeiproces en naar dat van anderen. De bijeenkomsten voelen voor mij als een liefdevolle 'aanraking'. Door hiervoor open te staan lijkt alles (soms door beproevingen heen) te gaan stromen en op natuurlijke wijze te bewegen naar verdieping, inzicht en heling. Hierbij aanwezig te mogen zijn ervaar ik als een kostbaar geschenk".


Betty, juriste, kunstenares, 65 jaar.

"De liefdevolle begeleiding van de Meesters van het Witte Licht, die via Anna tot ons komt, ontroert mij iedere keer weer. Ik heb de cursus als “zeer intensief” ervaren, ook al zijn de groeiprocessen waar je doorheen gaat, nu eens vreugdevol en op andere momenten wat moeilijker. Door de cursus werd het voor mij duidelijker dat het dagelijkse leven onze inwijdingsweg is.

Ik ben opener geworden naar andere mensen toe, meer in staat om mijn gevoelens te verwoorden. Tevens ben ik veel liefdevoller naar mijzelf gaan kijken en ook naar het leven dat ik tot nu toe heb geleid (ik zat nog vol oordelen over mijzelf). Ik ben zeker gegroeid: mijn zelfvertrouwen is veel groter geworden. Ik voel me een heel ander mens dan in januari 2011, bij het begin van de cursus".


Frank, bouwkundige en organisatieadviseur, 65 jaar.

"Nieuwsgierigheid was mijn reden om deel te nemen. Ik zocht een manier om zicht te krijgen op emotionele blokkades en tegelijk wilde ik ruimte maken in mijzelf voor mijn spirituele kanten. Zicht heb ik gekregen en een begin van ruimte heb ik mogen ervaren. Tijdens de doorgevingen ervoer ik heel sterk een aansluiting op universele energie. Soms in de vorm van een “aha-erlebnis”, soms gewoon kracht en energie die binnenstroomt. Ik voel me daardoor groeien, in mijn eigen unieke mens zijn, maar het werkt voor mij ook heel praktisch in de dagelijkse omgang met mensen en zaken.

Het is wat makkelijker geworden om bij mijn emoties te komen en om dat wat er gebeurt in het hier en nu te brengen, in plaats van dat ik het automatisch koppel aan oude beelden, verwachtingen en patronen. Het voelt als wakker worden als completer mens".


Caroline, yogadocente en operatieassistente, 47 jaar.

"De cursus heb ik als erg fijn en groeizaam ervaren. Iedere keer was het een genoegen om meditatief te luisteren en te voelen hoe je werd opgenomen in de sfeer van dat moment. Aan het terugluisteren van de lessen heb ik veel. En zeker op momenten als er ’iets is’ en ik dit in een bepaald chakragebied kan plaatsen. Door dan te luisteren naar wat is verteld over een chakra, is dat heel bruikbaar en maakt dat je je meer bewust wordt van meespelende dingen. Hierdoor zijn dan stappen te nemen, die anders misschien aan de aandacht waren ontsnapt".


Ilene, zelfstandige, 40 jaar.

"Ik heb de cursus ervaren als zeer intensief en met grote veranderkracht. Een aantal zaken in mijn leven die nodig om grondige verandering en opruiming vroegen, zijn ook veranderd en opgeruimd. Zo heb ik de stap naar zelfstandigheid gezet, iets dat ik al heel lang wilde maar niet heb gedurfd. Ik was diep vanbinnen erg bang en onzeker of ik dat wel waar kon maken en dat weerhield me er eerder van om dit te doen.

Het besef dat sterk gestimuleerd is in de cursus, dat ik mijn eigen uniek zijn mag dienen en dat veiligheid een gegeven is, heeft me kracht gegeven om mijn angsten aan te kijken en de keuze te maken. Ik ben anders in mijn leven gaan staan, meer vanuit vertrouwen. De keuzes die ik maak, zijn meer vanuit het hart. De ruimte en de basis die ik daardoor voel maakt me vrijer dan ooit".


Cursus "Integratie van Groei"


Karen, energetisch therapeut, 62 jaar.

"Toen eind 2010 bekend werd dat Anna een jaarcursus aanbood met het thema “Intensief Groeien” voelde ik me direct geroepen. Al jaren werkzaam als energetisch therapeut kwam ik tijdens groepschanneling bijeenkomsten tot de vaststelling dat er heel veel meer verdieping mogelijk zou zijn. Het oversteeg echter alles, want op dit gebied is verwachting niet mogelijk. De hoge geestelijke werkzaamheid bracht me dieper in mijn binnenwereld dan ooit tevoren.

Steeds weer opende zich een nieuwe deur, waardoor mijn aardse bestaan verrijkt werd met nieuwe mogelijkheden. Een verrassende ontdekking was dat de mate van groei net zo veel afhangt van mijn eigen inspanning verbinding te maken met mijn diepste bron, als van de kans die geboden wordt door de Meesters van het Witte Licht, Anna en alle aanwezige lichtwezens. Het was ondenkbaar dat ik het 2e cursusjaar, met als thema “Integratie van Groei”, niet zou gaan volgen. Hetgeen hier plaatsvindt is niet eenvoudig te beschrijven.

Hier geven de Meesters leringen om door te dringen tot zielendiepten waar het levensplan helder zichtbaar wordt. Ons wordt de energetische weg gewezen om dat wat ons nog in de weg zit, afremt of blokkeert, zelf te overwinnen. Het leek meerdere malen of ik getuige was van wonderen die zich in mijn innerlijk voltrokken. Het verrijkt en vernieuwt mijn leven, en al het gebodene zal mijn verdere leven dienstbaar zijn bij alle stappen die ik zet. Mijn dankbaarheid is groot".


Mariëtte, psycholoog/agoog, 62 jaar.

"Het fijne van de cursus “Intensief Groeien” (welke de chakra’s behandelt) en de vervolgcursus “Integratie van Groei” (waarbij verschillende thema’s worden behandeld) is, dat de cursussen aansluiten bij waar jij nu zelf bent in je eigen bewustzijnsontwikkeling. Dit komt tot uiting in: de doorgeving van het aangereikte chakra /leerthema per cursusbijeenkomst, die elke cursist in zichzelf kan herkennen, ermee aan het werk kan gaan en zich erin begrepen kan voelen, het ondergaan van de daarbij behorende healingenergie door de aanwezige Lichtwezens, de intensiteit van de Kosmische Begeleiding welke hierbij gegeven wordt ( het Lichtwerk), om steeds meer Liefde-energie toe te kunnen laten en van daaruit te leven, en de hulp die geboden wordt om de met zorg omschreven belemmeringen en blokkades, waar je als cursist mee zit, aan te pakken, op te lossen of te transformeren.

Dit alles werd omkleed met prachtige aansluitende muziek, visualisaties en een meditatieve bewegingsdeel (dansje) gekoppeld aan het desbetreffende chakra of thema, met zorg samengesteld door Anna. Alle lof voor Anna, die met haar innerlijke inspiratie en creativiteit het werk van de Meester tot een geheel maakt.

Elke cursusbijeenkomst genoot ik van de energie, voelde me erin opgenomen, ook al kon ik niet altijd ter plekke de inhoud begrijpen of plaatsen. De tekst en de digitale opname van de cursus kreeg je snel toegestuurd, waardoor ik in mijn eigen tempo het tot me kon nemen. Nu de twee jaar van cursus volgen afgesloten is, merk ik dat ik weer meer ben gegroeid, dat ik blokkades heb kunnen overwinnen, dat ik meer liefde in me voel en dat de buiging tot overgave groter is geworden. In mijn werken met cliënten merk ik dat ik meer vanuit mijn hart kan kijken, luisteren en begeleiden. Ik dank Anna, de Meesters van het Licht en de Lichtwezens voor zoveel intensieve hulp die ik deze twee jaar mocht ontvangen".

Toevoeging als echtpaar:

"Ik heb het heel bijzonder gevonden om deze twee cursussen samen met Rob (mijn man) te mogen volgen. We hebben het samen beleefd, konden er samen over praten en samen naar de tekst luisteren. Wanneer ik niet alles begreep, hielp hij me, door samen naar de tekst te luisteren, om deze in mijn leven te herkennen. Het samen volgen van deze cursussen heeft onze relatie verdiept: emotioneel, geestelijk en spiritueel. De harte-energie stroomt en we laten haar stromen.

Wij groeien alsmaar dichter naar elkaar toe. Het is heerlijk om te merken dat de ander je begrijpt, op welk niveau je je ook beweegt. Ik zou eenieder aanraden om, indien mogelijk, als (echt)paar de cursus te volgen. En geniet van wat het teweegbrengt bij jezelf en bij elkaar".


Rob, ICT-er, 50 jaar.

"De cursus “Integratie van Groei”, geeft me keer op keer weer de inspiratie om verder te groeien en met heel veel licht en blijdschap de gevolgde bijeenkomsten te herbeluisteren. Het feit dat ik deze cursus mag en kan volgen, geeft een rijk gevoel. Fijn dat ik rondom me mensen heb met wie ik de gevolgde cursus en hieruit voortvloeiende thema's kan bespreken. Het feit dat ik de enige man ben in de maandagmiddaggroep is geen belemmering voor me. Ik hoop dat nog meer mannen zich voelen aangesproken tot het volgen van de cursussen “Intensief Groeien” en “Integratie van Groei”.

Toevoeging als echtpaar:

"Ik ervaar het als heel bijzonder dat Mariëtte en ik, als echtpaar, deze cursus samen volgen. Op deze manier kunnen we elkaar in liefde ondersteunen en helpen bij de thema´s die door de cursus naar voren worden gebracht".


Betty, Kunstenares, docent mandalatekenen /intuïtief tekenen en schilderen, voorheen jurist, 66 jaar.

"Door het volgen van de cursus heb ik veel meer rust en vrede in mijzelf gevonden. Er is veel meer liefde voor mijzelf gekomen en veel meer liefde voor het leven zelf. Het “te veel willen” heb ik losgelaten, omdat ik veel beter ben gaan luisteren naar wat van “binnenuit” graag gedaan wil worden. Ik zit nu veel meer in mijzelf: ik hoef niet meer op allerlei prikkels uit de buitenwereld te reageren, ook al zijn dat nog zulke leuke dingen. Dat heeft mij vaak erg onrustig gemaakt.

Mijn energie is veel levendiger geworden, ik voel me diep vanbinnen weer een veel blijer mens. Ten gevolge van de cursus ervaar ik, dat ik veel meer energie door me heen voel stromen en dat voel ik ook steeds vaker. Dit is een erg prettig gevoel. Tevens kan ik veel beter mijn eigen keuzes maken, veel beter aangeven wat voor mij belangrijk is. Zowel in de cursus deel 1 als in deze cursus deel 2, is mijn zelfvertrouwen weer gegroeid. Ik ben hierdoor ook weer nieuwe uitdagingen aangegaan.

Ik heb me steeds weer in de theorie verdiept, niet alleen van deze cursus, Integratie van Groei, maar ook van vorig jaar, Intensief Groeien. En iedere keer ontdek ik weer nieuwe dingen. Ook het regelmatig weer luisteren naar de channelingen en het beoefenen van de hartchakra-zelfhealing hebben mij enorm ondersteund. En daarbij ben ik iedere keer weer dankbaar voor en ontroerd door de liefdevolle begeleiding, die we via Anna krijgen van de zeven Meesters van het Witte Licht".


Cursus "Je innerlijke kanaalschap activeren"


Bea - coach - 51 jaar.

Zo helend, verdiepend, verhelderend is deze prachtige reis, die nooit meer zal ophouden. Steeds bewuster, op zoveel terreinen mag ik me ontwikkelen, gesteund door het licht, de energetische werkingen ervaren. We worden zo geholpen. Dankbaarheid, dat is het woord dat het beste van toepassing is. Voeding en inspiratie voor misschien wel de rest van mijn leven. En dat alles begeleid door Anna, met humor, bemoedigend en bescheiden als altijd. Wat wil je nog meer!


Hens - zzp-er - 59 jaar.

De tweejarige cursus “Je innerlijke kanaalschap activeren” is een grote, oneindige bron van geestelijke voeding. Voor mij was het een uitnodiging om geestelijk te groeien, met meer liefde naar mezelf te kijken en dingen los te laten die belemmeren. Het is erg fijn dat je de opnames van Anna meekrijgt, zodat je thuis zelf er verder mee aan de slag kunt. Het mooie vind ik ook dat de cursus niks 'oplost', maar uitnodigt tot eigen verantwoordelijkheid.


Juul Hogeweg - 16 jaar onderwijzeres / 4 jaar personeelsfunctionaris / 18 jaar bedrijfsmaatschappelijk werker, die ook polariteitsbehandelingen geeft. Jongste van 11 kinderen uit een gereformeerd gezin - 75 jaar.

In januari 2003 ontmoette ik Anna voor het eerst. Ik kreeg een privéconsult. Ik wist niet goed wat ik hier op deze aarde kwam doen en was heel verdrietig, boos en teleurgesteld over veel zaken die ik had ervaren. Dat de Meesters van het Witte Licht Anna's kanaal hebben gekozen om informatie te geven aan de mensen op deze aarde, daar kan ik heel blij van worden. Dat Anna deze informatie zo neutraal, zonder oordeel en met zoveel liefde en mededogen aan mij doorgeeft, daar ben ik heel dankbaar voor.

Ik ervoer dat ik tijdens de cursusmiddagen met welk thema dan ook, in feite niets hoefde. Ik mocht de informatie ontvangen en er mee doen wat ik er mee kon doen.
Heerlijk........ Dank U wel !!!
Via de leergang “Bewust groeien”, en via de cursussen “Intensief groeien” en “Integratie van groei” en via de workshops “Bewuste communicatie” en “Werken met je eigen Levensplan”, mocht ik bezig zijn met leven op deze aarde. De informatie van deze bijeenkomsten heb ik op mijn iPod dagelijks tot mijn beschikking en ik gebruik die ook in mijn dagelijkse leven. Al levende leerde ik mijzelf dieper kennen, mijn lagere zelf en mijn Hogere Zelf. Soms greep het mij aan tot in het diepste van mijn ziel. Ik werd mij bewust van mijn eigen Levensplan.
Ik leerde onvoorwaardelijke liefde kennen van binnenuit en (wat voor mij heel belangrijk was) ik werd mij bewust dat ieder mens een eigen Levensplan heeft. En dat Plan ken ik niet. Dat is voor mijn zijn hier op aarde heel belangrijk te weten. Zelfkennis dus. En bewust Zijn. Ik ben me meer bewust, met onvoorwaardelijke liefde en zonder oordeel, van mijn doen en laten en van mijn gevoelens. Van binnenuit. Het meest gelukkig voel ik mij wanneer ik tegenstellingen ervaar en ik daarbij in evenwicht kan blijven of niet kan blijven en weer kan komen. Hoe ik er ook op reageer en hoe de mensen om mij heen ook doen of reageren. Dan dank ik God. Ik ben hier op aarde en ik Leef.

In de jaren 2015 en 2016 heb ik de tweejarige cursus gevolgd: “Je innerlijke kanaalschap activeren”. De manier van overbrengen en doorgeven van informatie door Anna vind ik nog steeds uniek. Voor mij is het zuiver, integer, iedereen in zijn of haar waarde latend, neutraal, zonder oordeel, duidelijk, helder, efficiënt. Om Anna's kanaal kon ik niet heen. Dat is voor mij duidelijk. Dat ieder mens een innerlijk kanaal heeft, daarvan werd ik mij bewust toen ik, wat beverig nog, mijn eigen innerlijke kanaal ontdekte en ging vertrouwen. Anders dan ik mij een kanaalschap voorstelde. En ik weet nóg niet goed hoe ik me dat kanaalschap moet voorstellen. Ik Leef en ik ervaar ondersteuning die ik moeilijk kan verwoorden. Intuïtie ??? Anselm Grün heeft een boekje geschreven “Ieder zijn engel”. Zoiets, stel ik me dat dan voor. En met die ondersteuning, zichtbaar of onzichtbaar, ben ik heel gelukkig dat ik mag en kan leven op deze aarde. Genietend van alles wat is en dat ik mag loslaten wat niet meer van toepassing is. Dank!


Mariette van Kempen -66 jaar- Psycholoog/Agoog en Rob van Kempen -54 jaar - Adviseur in de Informatie technologie.

Onze persoonlijke ervaringen:
De tweejarige cursus “Je innerlijke kanaalschap activeren” geeft ons groeilessen en groei-ervaringen waar we elkaar in ondersteunen. We weten van elkaar welke lessen we hebben te leren, we zien dat bij onszelf en bij elkaar. Het zorgt ervoor, door hier telkens met elkaar over te spreken, dat de lessen extra verdieping krijgen. Niet alle lessen zijn even eenvoudig, maar door juist de ervaring met elkaar te delen, groeien we weer verder naar elkaar toe en groeien we weer verder op het pad van Liefde.
Wanneer we terugkijken naar de voorgaande cursussen “Intensief groeien” en “Integratie van groei”, hebben die cursussen meer inzicht in onszelf gebracht, bijvoorbeeld wat betreft: blokkades in jezelf, inzicht in jezelf, inzicht in energiecentra en wat ze met je doen, zelfreflectie en hoe daar mee om te gaan, liefde voor jezelf en intuïtie.

De tweejarige cursus “Je innerlijke kanaalschap activeren” heeft ons daarnaast meer verdieping en inzicht gegeven en laten ervaren, waardoor we -meer bewustzijn en liefde hebben voor onszelf (zelfliefde en zelfwaardering), -meer bewustzijn en liefde ervaren naar elkaar, -meer bewustzijn en liefde hebben naar al het leven. We zijn enorm blij dat wij als echtpaar deze innerlijke ontwikkeling over onze innerlijke weg qua bewustzijn samen mogen meemaken.
Het voegt een extra dimensie toe:
-we kunnen elkaar erop wijzen in welk proces we zitten,
-we kunnen elkaar helpen door een moeilijke fase te komen,
-we luisteren samen terug naar de lessen en stimuleren elkaar in liefde en groei,
-we zijn enorm blij wanneer een van ons een groeistap heeft gemaakt en tot innerlijk inzicht is gekomen,
-af en toe is de een of de ander ongeduldig, maar daarin kunnen we samen weer tot balans komen.
Het zou fijn zijn wanneer je als cursist iemand hebt om de inhoud van de cursus mee te delen!
Wij danken de Meesters en Anna, dat ze ons de mogelijkheid geven om tot deze groeiende ontwikkeling qua mens en ziel te komen.


Trijnie Tuhumena - Psycho sociaal therapeut - Hoogeveen.

Na een aantal privéconsulten en het volgen van de cursussen “Intensief groeien” en “Integratie van groei”, ben ik doorgestroomd naar de tweejarige cursus “Je innerlijke kanaalschap activeren”. Met heel veel plezier vertrok ik vanuit Hoogeveen naar Utrecht. Op een fijne locatie maken we verbinding met onszelf, en via Anna krijgen we informatie van de Meesters. De weken na de cursusdag kun je de opnames nog eens rustig herbeluisteren, waardoor de informatie haar werk nog beter kan gaan doen. Ik voel me completer, rustiger, meer in balans, meer heel.

Ik heb geleerd en ervaren dat we nooit alleen zijn op onze reis van het leven, maar dat we worden begeleid en dat we hier op aarde zijn met een doel. In de cursus heb ik vooral geleerd waar het werkelijk om gaat in het leven.
Er wordt informatie doorgegeven waar je echt heel veel aan hebt. Je kan deze informatie meteen toepassen in je dagelijkse leven. Het heeft ervoor gezorgd dat ik veel bewuster ben gaan leven en ook meer opensta voor dat wat er gebeurt in mijn leven.

Je zou kunnen zeggen dat door deze tweejarige cursus alles meer is gaan stromen en in beweging is gezet. Ik ben invoelender geworden en voel me rustiger over hoe mijn leven soms kan gaan. Deze tweejarige route kan ik iedereen die bereid is zijn eigen proces serieus te nemen, aanraden.


Betty Nijenhuis - Kunstenares- voorheen Juriste.

Toen ik op Anna's website keek naar mijn reactie op de cursussen: "Intensief groeien" en "Integratie van groei" was mijn eerste gedachte: ja, dat kan ik nog steeds zeggen, alleen heeft alles zich verder verdiept. Het is eigenlijk teveel om op te noemen wat er de laatste jaren in mijzelf is gebeurd. Tijdens de cursus: "Je innerlijke kanaalschap activeren" ben ik nog veel dieper gaan schouwen. Ik heb mijn valkuilen beter onderzocht, waardoor ik ontdekte en beter begreep en besefte, waarom ik een jaar of acht geleden zo ernstig ziek ben geweest. De winst is: nu kan ik dankbaar zijn voor die ervaringen omdat ik de lichtwaarde eruit heb gehaald. Ik ervaar nu een innerlijke vrede in mijzelf en dat geeft heel veel rust. En ik ervaar ook hoe goed dat in mijn omgeving werkt. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen; ik mag er zijn. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik leef bewuster, ben meer alert, geniet veel meer van alles wat is. Het "gedragen" voelen; dat is iets dat ik nu ervaar. Ook heb ik een heel nieuw evenwicht gevonden. En ook als het toch even wat "wiebelig" is, dan kan ik in ieder geval ook weer snel bij dat innerlijke evenwicht terug komen. En wat ik al eerder heb geschreven over de liefdevolle begeleiding van Anna en de Meesters; dat geldt nog steeds.