Werkwijze

Brochure Gebuiksaanwijzingen Channeling

Wanneer je voor de eerste keer voor een consult komt, krijg je eerst het boekje "Gebruiksaanwijzingen", hoe om te gaan met gechannelde informatie, aangereikt. Na deze toegelicht te hebben, vertel ik hoe ik vervolgens te werk ga.

Een consult bestaat uit vier onderdelen: het voorwoord, de channeling, de healing, die door het hele consult heen werkt, en het nagesprek. Na mijn inleiding is het woord aan jou als cliënt en kun je je vragen of datgene wat je wilt vertellen naar voren brengen.

Hoofddoel en leerthema's

Een privé consult is een persoonlijk gebeuren. Het gaat om persoonlijke informatie die bij jouw leerprocessen horen in deze huidige incarnatie. Tijdens het eerste consult wordt er meestal een overzicht gegeven van de leerthema's die je hebt meegenomen vanuit de sferen van Licht om in deze incarnatie, in dit leven, uit te werken. En tevens wordt het hoofddoel van jouw leven verteld; het hoofddoel waarom je in dit leven bent geboren. Door je leerthema's en je hoofddoel van dit leven te weten, kun je gemakkelijker de rode draad van je leven ontdekken en kun je ook gemakkelijker begrijpen en aanvoelen waarom sommige problemen, situaties en thema's vaak op jouw levensweg voorkomen.

Je ontvangt privé informatie voor jouw persoonlijke groei en zielegroei naar aanleiding van de vragen die je stelt. Je kunt ook vragen stellen over algemene onderwerpen waarmee je bezig bent ten behoeve van jouw eigen ontwikkeling. In principe kun je alles vragen wat je wilt, geen vraag is gek of overbodig. Hoe op vragen geantwoord gaat worden, is een ervaring ter plekke. Daar kun je je alleen maar aan overgeven. Dat kan zowel jij als ik van te voren niet weten.

5 vragen

Per consult kun je maximaal 5 vragen stellen. Zou je veel meer vragen inbrengen dan is het onmogelijk ze allemaal te beantwoorden in anderhalf uur tijd. Kijk daarom van te voren goed welke vragen het belangrijkste voor je zijn om in te brengen. Dan is het ook zo dat het kan gebeuren dat niet al jouw vragen door de Meesters van het Witte Licht worden beantwoord. Stel je hebt vijf vragen ingebracht, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld drie vragen uitvoerig worden beantwoord, maar die andere twee vragen helemaal niet aan de orde komen. Het kan ook zijn dat andere thema's juist wel worden besproken waarover jij geen vraag hebt ingebracht maar die wel heel belangrijk zijn in jouw groeiproces.

Een consult kan dus soms iets anders verlopen dan je misschien verwacht naar aanleiding van de vragen die je hebt ingebracht. Het gaat immers om bewustzijnsgroei, en soms moet je ergens bewust van worden gemaakt om er gericht mee bezig te kunnen gaan, en om verder te kunnen groeien.
Als jij je vragen/jouw inbreng hebt gegeven, dan neem ik het helemaal over en begin ik met het voorwoord.

Het voorwoord

Het voorwoord bestaat uit losse indrukken die ter plekke te voorschijn komen. Deze indrukken zijn symbolische beelden of concrete beelden van iets wat werkelijk is gebeurd. Soms komen er korte zinnen die al gechanneld worden gegeven. De indrukken die komen, hebben altijd te maken met het groeiproces waar je nu in zit. Anders zijn er wel miljoenen indrukken te geven die in jouw energiesysteem zitten van dit leven en van vorige levens, waarvan het onmogelijk is om ze allemaal weer te geven. Het gaat om het groeiproces van nu. De indrukken, de beelden die komen, kunnen terugverwijzen naar het verleden in dit leven en ook naar vorige levens. Ze kunnen gaan over het hier en nu en ze kunnen al doorverwijzen naar de toekomst.

Hoe lang het voorwoord duurt, is niet te zeggen. Dat is verschillend per consult. Wanneer ik hoor en/of voel dat de Meesters van het Witte Licht willen gaan spreken, dan geef ik dat aan en dan wordt het gesprek overgenomen door mijn Geestelijke Begeleiders. De channeling die dan volgt, is dus een gesprek van de Meesters met jou. Ik ben de doorgeefster van de woorden die Zij spreken.

De channeling

Dan begint de channeling. De channeling duurt al gauw drie kwartier tot een uur. Tijdens de channeling hoef jij als cliënt alleen maar te luisteren; het liefst zo ontvankelijk mogelijk vanuit je hart. Probeer te voorkomen dat je in je denken schiet als je iets hoort waarvan je je afvraagt wanneer dat bijvoorbeeld plaatsvond wat je net hoorde, of iets dergelijks, want dan ben je gelijk de volgende zinnen die Zij vertellen alweer kwijt. De informatie wordt zo snel gegeven en zo aan één stuk door verteld, dat je geen tijd hebt om na te denken, want dan ben je al uit de stroom woorden die gaande is. Laat het hele gebeuren over je heen komen; dat is het beste.

Je kan een channeling vergelijken met een lezing. Het heeft heel duidelijk een begin en een eindpunt. De Meesters eindigen altijd met de woorden: “Wij danken u voor uw komst, gegroet zijt gij”. Na afloop van de channeling is er gelegenheid in het nagesprek om te reageren op wat je net allemaal hebt gehoord. Het consult wordt op cd opgenomen omdat het onmogelijk is om al die informatie te onthouden.

Healing

Tijdens het consult ontvang je ook een healing. Dit gebeurt altijd. Het is Hun standaard werkwijze zou je kunnen zeggen. Soms kun je de healingenergie voelen. Dan voel je energie door je heen stromen, of je voelt een chakra reageren, of je merkt bijvoorbeeld op dat je hoofdpijn weg is die je voor die tijd nog had. Of je merkt andersom dat je een klacht gaat voelen, omdat je ergens bewust van moet worden gemaakt. Het kan ook zijn dat je een ‘deken’ van vermoeidheid over je heen voelt zakken. Dat is een teken dat de Geestelijke energie contact maakt met jouw energie en de integratie hiervan geeft de vermoeidheid. Meestal gaat de vermoeidheid al weer weg als je na het consult naar huis gaat. Soms kan het ook een paar dagen blijven hangen.

Een healing werkt vaak door op schoonmaakprocessen of op opruimingsprocessen en dat kan ook letterlijke fysieke reacties geven, bijvoorbeeld op het maagdarmkanaal. Zij kan ook doorwerken op het emotionele niveau, dat je merkt dat je de dagen na een consult wat huilerig bent of dat je wat snel uit evenwicht bent, of dat je opeens dingen zegt die je voorheen nog niet durfde te uiten.

Tevens kan het zijn dat je reacties niet op bovengenoemde vlakken zult ervaren, maar veel meer op het subtiele niveau. Je merkt dat je opeens nieuwe inzichten krijgt of duidelijke antwoorden voelt op vragen waar je al een tijd mee bezig was. Hoe een healing door gaat werken en op welk niveau is van te voren niet te zeggen. Dat is zo afhankelijk van het groeiproces waarin je zit. Dat kan je alleen maar ervaren in de tijd na een consult.

Vorige levens

In mijn werk wordt er alleen over vorige levens gesproken wanneer dat zin heeft in dit leven en voor het groeiproces waar je nu in zit. Het gaat absoluut niet om het verzamelen van informatie over wie of wat je allemaal wel of niet geweest zou zijn. Dat is meer gericht op sensatie en op het ego, en dat werkt niet mee aan innerlijke groeiprocessen.

Informatie vanuit vorige levens wordt gegeven wanneer het zaken in dit leven voor jou verduidelijkt; dat je bijvoorbeeld dingen herkent in dit leven, wat een gevolg is van een vorig leven. En dat te herkennen in wat wordt verteld over een vorig leven, maakt dat het begrip zorgt voor verandering of acceptatie van iets in het nu, waardoor je er gemakkelijker aan kunt werken. Informatie over vorige levens wordt ook gegeven wanneer karma kan worden ingelost of karma kan worden begrepen, waar vanuit een dieper besef in het hier en nu ook kan groeien in de weg die je ziel gaat. Tevens zorgen herkenningen ervoor dat je gaat ervaren dat dit huidige leven niet het enige leven is, maar dat er meerdere dimensies zijn op zielsniveau en op lichtniveau.

Brochure Gebuiksaanwijzingen Channeling