Praktijkregels en tarief consult

Tijd

Kom op de afgesproken tijd. Houd rekening met files, afstand en ‘zoektijd’ als we een tijd afspreken. Ben je een half uur (of langer) te laat dan vervalt de sessie.

Betaling consult en brochure

Het bedrag voor het consult dient ter plekke contant te worden betaald. Het zakelijke gedeelte vindt voorafgaand aan de sessie plaats, om ons vervolgens over te geven aan de stroom Lichtinformatie. Ter plekke ontvang je nog de brochure “Gebruiksaanwijzingen” ten behoeve van de gechannelde informatie.

Huisarts en andere medici

Een channeling is geen vervanging van een bezoek aan je huisarts of aan andere medici. Raadpleeg bij lichamelijke klachten en ziekten altijd je huisarts of specialist.

Annuleren van een gemaakte afspraak

Wanneer je bent verhinderd om te komen dan graag minimaal 24 uur van te voren afbellen. Dan kan ik nog iemand bereiken die de vrijgekomen plaats graag overneemt.

Wanneer je niet minimaal 24 uur van te voren afbelt, dan ben ik genoodzaakt het bedrag voor het consult wel in rekening te brengen.

Frequentie van consulten

De channelingen die worden gegeven zijn erg vol van informatie en werken lang in de tijd door. Zelfs na drie, vier, vijf jaar (of langer!) kunnen processen die zijn beschreven nog doorwerken of afspelen. Er is tijd nodig om ‘dingen’ te verwerken en te laten werken.

Praktisch gezien is het door de toegenomen drukte voor mij niet meer mogelijk om frequent meerdere privé consulten aan je te geven. De praktijk wijst uit dat een privé consult inmiddels nog maar 1x per 2 jaar plaats kan vinden door de grote vraag.

Daarom wil ik je adviseren om ook naar mijn cursussen en workshops te komen als je wel behoefte hebt aan meer Lichtinformatie. In deze cursussen en workshops wordt onder ander gewerkt met Lichthealing en die werkt altijd sterk door. Ook word je als deelnemer erg gezien door het Licht en kun je daarom allerlei dingen horen of ervaren die precies op jou zijn afgestemd. De channelingen die worden geven door het Licht worden altijd afgestemd op de aanwezigen gegeven. Daarom kun je altijd voeding en healing krijgen die precies jouw groei ondersteunen en healen.

Uitzonderingen bevestigen de regel

In noodsituaties of wanneer er ernstige situaties spelen, kun je altijd contact opnemen. In gezamenlijk overleg kunnen we dan bepalen wat het beste is wat kan worden gedaan.

Algemene informatie

Doorlezen van de brochure “Gebruiksaanwijzingen” is belangrijk. In dit boekje heb ik beschreven wat wordt beoogd met de samenwerking met de Meesters van het Witte Licht. Dat is o.a. zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid, zelfbezinning en zelfstandigheid te stimuleren naar het eigen Licht. Je krijgt via de channelingen als het ware ‘innerlijk huiswerk’ mee waar jij zelf weer verder mee kunt. Er wordt altijd een beroep gedaan op je eigen zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid in leren groeien en leren bewust te worden van een leersituatie.

Het is belangrijk om de “Gebruiksaanwijzingen” regelmatig weer even door te lezen om details die staan beschreven weer bewust te krijgen. Dit om teleurstellingen te voorkomen die je eventueel kunt hebben vanuit bewuste/onbewuste verwachtingen. Deze verwachtingen kunnen zeer subtiel aanwezig zijn en je beïnvloeden, zonder dat je het in de gaten hebt.

Tarief consult

Tarief voor 2023 bedraagt € 160,00 - duur 1,5 uur.
Mijn rekeningnummer: NL88INGB0002782821

Het consult duurt voor de cliënt 1,5 uur. Voor mijzelf duurt een consult 2,5 uur, inclusief meditatieve voorbereiding.

Het genoemde bedrag is inclusief: 21% BTW en een cd met de opgenomen channeling, die je krijgt.
Het bedrag voor het consult dient contant te worden betaald voorafgaand aan de sessie bij een consult in mijn praktijk.
Er is geen pinapparaat aanwezig.

Het belang van het uitschrijven van de cd of het digitaal bestand.

Details gaan gemakkelijk verloren als je een cd alleen maar beluistert. Je haalt minder goed de rode draad uit het verhaal als je het alleen hoort. In veel zinnen is elk woord van belang om het proces goed te volgen dat wordt aangegeven en om het geheel goed te interpreteren. Het kost tijd en inzet om de cd uit te typen, maar je investeert in de tijd vooruit en vooral in jezelf.

Bereikbaarheid

maandag t/m donderdag van 9.30- 16.30 uur op mob. 06-21 66 37 24

Bij voorkeur contact opnemen via email.

Bij deze wens ik ons een goede en prettige samenwerking toe!

Brochure Gebuiksaanwijzingen Channeling