Inzetbaarheid

Probleem georiënteerde channelingen: Probleemsituaties worden door middel van mijn kanaalschap voor het hoge Licht uitgediept in betekenis. Tevens wordt aangereikt op welke wijze de problemen het beste te hanteren en/of op te lossen zijn en hoe eenieder hierdoor innerlijk kan groeien.

Maatwerk

Afgestemd op de vraag wordt er door mij een bijeenkomst of een workshop opgezet. Hoe dit wordt gedaan is geheel afhankelijk van wat de vraagstelling is. Als werkmiddel wordt voor een belangrijk deel de channelingmethode ingezet.

Workshops

  • Bewust communiceren op de werkvloer
  • Leiderschap inzetten vanuit een hoger inzicht
  • Samenwerking geeft kracht; hoe dit te bereiken?

Lezingen

  • Mijn channelingswerk
  • Mijn boek: “Je eigen Levensplan”
  • Spiritualiteit, ook in het bedrijfsleven
  • Andere (aangedragen) onderwerpen met betrekking tot bewustwording, spiritualiteit en zelfontplooiing

Lichthealing

Dit is een healing met energie vanuit de hoge Bron van Licht met hoge lichttrillingen die healing stimuleren en/of geven. Een Lichthealing is aan iedereen te geven in allerlei fasen van groei.

Maar een Lichthealing is ook te geven aan bedrijven waar veel stagnatie is en men komt er niet uit. Door middel van een Lichthealing kunnen vastgeroeste patronen, negativiteit en allerlei storende factoren worden opgehelderd en geheald, waardoor er weer verbetering, beweging, vernieuwing en groei mogelijk is.

Offerte

Offerte op aanvraag.

Contact: info@annavandervaart.nl, tel: 010-4563591

Spiritual Speakers