Bewust innerlijk groeien

Voorkant AchterkantBuddha

“Het bewust groeien van binnenuit maakt dat u uw ziel en uw eigen spiritualiteit meer kunt gaan ontdekken.

Bewust hierbij de innerlijke Stilte verbinding binnentreden ondersteunt dit groeiproces wezenlijk.”

Dit boek Bewust innerlijk groeien ondersteunt je in je innerlijke groeiprocessen.
De theoretische informatie en de gechannelde informatie in dit boek vormen wezenlijke
en behulpzame voedingsbronnen voor je innerlijke ontdekkingsreis.
Zij stimuleren je in bewustzijnsgroei.

De grote hoeveelheid gechannelde informatie van de Meesters van het Witte Licht maken dit boek uniek.
De Meesters geven inzicht en stof ter bezinning over de chakra’s en over diverse thema’s.
Deze informatie is niet ergens anders op deze wijze te vinden. Het is Hun liefdevolle bijdrage voor dit boek.
De energie in de woorden van de Meesters bestaat uit verschillende lagen en diepten.
Aansluitend op je innerlijke groeiprocessen kun je dit zelf ook steeds meer gaan voelen.

3Gezichten

Elke situatie kun je vanuit meerdere kanten bekijken.

Elke richting geeft weer een ander zicht.


Deel 1

In deel 1 van dit boek, getiteld “Intensief groeien”, waarin met chakra’s wordt gewerkt,
geven Zij over elk chakra eigen diepgaande informatie die nog onbekend was.
Deze informatie is voeding voor je hart en ziel en voor je menszijn; het inspireert en maakt bewust.

Algemene informatie over de chakra’s en het energiesysteem wordt ook in deel 1 gegeven,
evenals de (groei)doelen die elk chakra vertegenwoordigt.
De algemene informatie is onmisbaar om het geheel goed te kunnen begrijpen en er bewust mee te kunnen werken.Deel 2

In deel 2 van dit boek, getiteld “Integratie van groei”, waarin met thema’s wordt gewerkt, hebben de Meesters
Hun informatie gegeven die elk thema grondig doorlicht en bespreekt.
De thema’s van deel 2 zijn van belang om tot goede integratie van je eigen leerthema’s en groeiprocessen te kunnen komen.
Ze ondersteunen je om extra bewust je integratieprocessen in te gaan.
Tevens wordt in deel 2 een zelfhealingmethode aangereikt die je kunt leren inzetten
voor jezelf om op innerlijk niveau thema’s en blokkades zelf te kunnen healen.


Lotus1.jpg

“Door het Licht te laten groeien zal de ziel tot bevrijding komen.

Het innerlijke Licht geeft bevrijding.”

Vijf redenen
In de inleiding van het boek worden vijf redenen benoemd die mee hebben gespeeld om het boek te gaan schrijven.
In een van deze vijf redenen worden meerdere valkuilen beschreven die je kunt tegenkomen op je weg van bewustzijnsgroei. Door kennis te nemen van deze valkuilen ben je extra alert in wat je kan helpen en ondersteunen in je groeiweg en welke (innerlijke) zaken het je juist moeilijker kunnen maken.
De vijf redenen om dit boek te schrijven, benadrukken het belang van het zo bewust mogelijk innerlijk te gaan groeien.


Het boek heeft 352 bladzijden. Er zijn foto's en afbeeldingen in het boek opgenomen.

Bestellen

Het boek is te bestellen door een email van je bestelling te sturen en het bedrag over te maken op mijn bankrekening.
Dan krijg je het boek zo spoedig mogelijk thuis gestuurd.
Rekeningnummer: NL88INGB0002782821- t.n.v. A. v.d. Vaart - Rotterdam.
Onder vermelding van boek "Bewust innerlijk groeien". Vermeld duidelijk je naam en volledige adres (!), anders kan ik het boek je niet toesturen.

Het boek is ook te verkrijgen in mijn praktijk aan huis na afloop van een privé consult.

Kosten