Boek: De innerlijke Adelaar vertelt

Voorkant AchterkantMensAarde

Dit boek De innerlijke Adelaar vertelt is geschreven vanuit het niveau van mijn innerlijke Zelf, de innerlijke Bron, met de Adelaar als symbool. De innerlijke Adelaar vertelt over de ontwikkelingen die gaande zijn ten aanzien van de mens, de ziel, het innerlijke licht en de planeet Aarde. De Adelaar geeft informatie over wat nodig is om op een opbouwende manier om te kunnen gaan met jezelf, je medemens en de planeet Aarde en over het grote belang hiervan.

Er wordt inzicht gegeven in wie je bent op jouw diepste innerlijke niveau; je bent een ziel, je bent een lichtwezen, je bent het innerlijke licht. En je kunt groeien in je lichtkracht.
Ook wordt verteld over vroegere ontwikkelingen van de wereld en het ontstaan van machtshantering en het onderdrukken van het innerlijke licht. De Adelaar vertelt hoe machtsenergie en innerlijke lichtonderdrukking bewust kunnen worden getransformeerd naar leren leven vanuit liefde, respect en waardering voor jezelf, je medemens en de planeet Aarde. De manier waarop er met het leven van de mensheid en met de planeet Aarde wordt omgegaan, is zeer bepalend voor hoe het verder zal gaan met dit leven.

Hiervoor wil de innerlijke Adelaar graag voedende informatie aanreiken om dieper bewust te kunnen leren. Je eigen innerlijke lichtverbinding leren herstellen en er weer vanuit kunnen en durven leven zijn een belangrijke kern van de vertellingen van de Adelaar. Zij geven een leerproces dat meehelpt om vanuit een andere basis te kunnen leven, zowel individueel als mondiaal bekeken. De innerlijke Adelaar ondersteunt graag dit leerproces. Hiervoor wordt in deel 2 van dit boek een leerwijze aangereikt genaamd ‘Het lichtdenken en het bewuste nieuwe leren’. Deze leerwijze kan meehelpen aan het groeien in lichttrilling en aan heling van de mens en van de planeet Aarde.

A_pratend


Deel 1

Deel 1 van dit boek bestaat uit 36 hoofdstukken. De hoofdstukken 1 tot en met 35 vertellen over onderwerpen die ondersteunend zijn om tot een groeiend dieper inzicht en begrip te komen over jezelf als mens en ziel, en over de samenwerking tussen de mens en de planeet Aarde. De onderwerpen van de hoofdstukken volgen elkaar op als een logisch geheel. Als lezer wordt je meegenomen in de vertellingen van de innerlijke Adelaar. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 36, bestaat uit 14 getuigenissen van gesprekjes van de innerlijke Adelaar en mij. Een gesprek met de innerlijke Adelaar begon altijd met een verwelkoming tussen ons.
De voorgesprekjes die ook aan de lezer interessante informatie geven zijn in dit hoofdstuk opgenomen.


Om een idee te geven over welke onderwerpen de innerlijke Adelaar heeft verteld, noem ik hier een aantal.
Hfst 1: Zelfverlossing door middel van groei in Zelfliefde; een missie voor de Aarde.
Hfst 2: De planeet Aarde heeft een belangrijke taak.
Hfst 3: Moeder Aarde geeft kans tot vernieuwend evenwicht.
Hfst 4: De innerlijke weg is een weg naar verlossing, zelfbevrijding en Zelfliefde.
Hfst 5: Denken is een actief proces en een werkenergie.
Hfst 6: De mens kan opnieuw leren van binnenuit te leven.
Hfst 10: De mensheid is in verandering en leert innerlijke communicatie terug te nemen.
Hfst 16: Stilstaan bij de taal van de innerlijke verbinding en van de signalen van de Aarde.
Hfst 17: Lichttrillingversnelling en zes stappen om bewust je lichtverbinding te vinden.
Hfst 19: Bewust denken geeft een ander leerpoces en andere bewustwordingsprocessen.
Hfst 21: Diepgang in de mens dient te worden geraakt.
Hfst 27: Hoop.
Hfst 32: Van 'de wereld op zijn kop' naar het groeien in het bewuste nieuwe leren.
Dit zijn een aantal voorbeelden uit de aanwezige 36 hoofdstukken.A_pratend

Deel 2

Deel 2 van dit boek beschrijft een leerweg genaamd 'Het lichtdenken en het bewuste nieuwe leren' die door de innerlijke Adelaar is aangereikt. Voor deze leerweg is er structuur gegeven ten behoeve van het lichtdenken en het bewuste nieuwe leren. De structuur bestaat uit: Het 15 Stappenplan en de Onmisbare fundament vormende kennis. Het 15 Stappenplan is heel ondersteunend tijdens leerprocessen omdat het een soort leidraad vertegenwoordigt; het geeft structuur en daardoor houvast tijdens het leren. De hoofdstukken van de Onmisbare fundamentvormende kennis bevatten noodzakelijke voeding voor het groeien in het lichtdenken en in het bewuste nieuwe leren.

Om een indruk te geven over de 15 Stappen benoem ik een aantal.
Stap 1: Vernieuwing in willen gaan.
Stap 2: De eigen angsten erkennen, onderzoeken en leren begrijpen in betekenis.
Stap 4: Het samen leren erkennen; het eenheidsprincipe leren zien en voelen.
Stap 9: De verankering van het lichtdenken in jezelf.
Stap 11: Het leren leven van je innerlijke IK-kracht.
Dit zijn een aantal voorbeelden uit het 15 Stappenplan.

Een aantal hoofdstukken van de Onmisbare fundamentvormende kennis zijn:
Hfst 3: De 8 basisaspecten als grondtoon in je leerhouding.
Hfst 4: De grondtoon.
Hfst 7: Het denken optillen naar een hogere waarde en hogere orde.
Dit zijn een paar voorbeelden uit de aanwezige hoofdstukken.


Het boek heeft 343 bladzijden. Er zijn foto's en afbeeldingen in het boek opgenomen.

Lotus1.jpg

“Door het Licht te laten groeien zal de ziel tot bevrijding komen.

Het innerlijke Licht geeft bevrijding.”

Bestellen:
Ik geef uit in Eigen Beheer, je kunt rechtstreeks bij mijzelf bestellen op de volgende wijze:

-Stuur een email van je bestelling naar mijn emailadres, info@annavandervaart.nl
.Geef in jouw bestelling-email aan:
-De naam van het boek, De innerlijke Adelaar vertelt
-Dat je het bedrag met verzendkosten hebt overgemaakt op mijn girorekening: NL88INGB0002782821
.t.n.v. A. van der Vaart, Rotterdam
-Vermeld duidelijk je volledige naam en je woonadres, dan kan ik het boek naar je toesturen.


Het boek is ook te verkrijgen in mijn praktijk aan huis na afloop van een privé consult.

Kosten